Hemsjukvård

Om du på grund av fysiska och/eller psykiska hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård.
Du kan få hemsjukvård under en period efter sjukhusvistelse, men också vid långvarigt behov av vård eller vid behov av vård i livets slutskede. Om du är berättigad till hemsjukvård eller inte prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, hemsjukvården och vid behov närstående.

Vi som arbetar inom hemsjukvården:

 • Distriktssköterskor & sjuksköterskor: Utför medicinska bedömningar, planerar omvårdnaden runt den enskilde och ser till att läkares ordinationer utförs. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
 • Rehab: Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med träning, bedömning och behandling av fysisk, psykisk och social förmåga. Vid behov av hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg eller träningsprogram är det även hit du ska vända dig. Rehabtekniker ansvarar för service och rekonditionering av hjälpmedel.
 • Psykiatrisjuksköterska: Ansvarar för hälso- och sjukvårdande insatser av omvårdnadskaraktär i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ger råd och stöd.
 • Sjuksköterska med ansvar för demens: Arbetar med att handleda, stödja och utbilda personal, personer med demens och deras anhöriga samt samordnar vårdinsatser.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.28

Hemsjukvård

 • Ulrika Elgborn - Verksamhetschef hälso- och sjukvård
  Förvaltning/Avdelning: Kommunal hälso- och sjukvård
  Telefon: 076-8517372

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

 • Hemsjukvård Lessebo- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-126 17

 • Hemsjukvård Hovmantorp- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 55

 • Hemsjukvård Kosta - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 28

 • Hemsjukvård Skruv - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 77

 • Sigrún Stefánsdóttir - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 33

 • Kristin Münch - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 76

 • Magnus Aldebert - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 20

 • Ellen Olofsson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Skruv och Lessebo
  Telefon: 0478-126 19


 • Tommy Andersson - Hjälpmedelstekniker
  Ansvarsområde: Service och reparationer av medicintekniska hjälpmedel.
  Telefon: 0478-125 91

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Ansvarsområde: Kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjuksjukvården.
  Telefon: 0478-125 84

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se