Integration Lessebo

Kommunen jobbar kontinuerligt med integration. Målen med arbetet i projektet Integration Lessebo är:

  • att fler kommer i egen försörjning genom att stimulera näringslivet till praktiksplatser och nystartsjobb, men också främja nyföretagande.
  • överbrygga kulturella skillnader genom att sprida kunskap när olika kulturer möts.
  • samordna samhällets organisationer för att förbättra dialogen och samhällsorientering för nyanlända. Den som vill veta mer om utbildningsmöjligheter kan läsa om vuxenutbildning och SFI på våra sidor under Barn och utbildning:
    Vuxenutbildning


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 september 2023
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 11.57

Katarina Nordqvist - Administrativ assistent
Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
Telefon: 0478-126 58