Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Vill du ställa upp för ett barn, en tonåring eller vuxen som behöver stöd? Är du bra på att skapa kontakt, lyssna eller aktivera andra? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem vore något för dig eller tillsammans med familjen? Uppdragen kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Vi söker nu vuxna och familjer med mycket goda kunskaper i det svenska språket som vill göra en insats som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Vi ser gärna att du bor i Lessebo kommun eller i en grannkommun.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppdrag är att stötta ett enskilt barn, tonåring eller vuxen med eller utan funktionshinder som behöver hjälp i olika sociala situationer. Många gånger handlar det om barn eller ungdomar som behöver en god vuxen förebild eller behöver särskilt stöd för att bryta en socialt isolerad tillvaro t.ex. genom biobesök, utöva någon idrott, fika på kondis, gå skogspromenader etc. Det kan även förekomma övernattning.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot barn i hemmet en eller flera vardagar eller helger/månad. Syftet med insatsen är framför allt att barnet/tonåringen får vara med i familjens normala dagliga rutiner och får ta del av de aktiviteter man normalt skulle ha gjort ändå. Ibland kan man som kontaktfamilj göra särskilda utflykter med barnet/tonåringen t.ex. besöka en djurpark eller lekanläggning.

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller ensamstående vuxen som tar emot ett barn eller tonåring i sitt hem för vård och fostran. Tanken är att den som placeras blir en familjemedlem för kortare eller längre tid. Föräldraskapet för den unge delas i de flesta fallen mellan de biologiska föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten.

Vem kan bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Det är viktigt att personer som vill ha ett uppdrag själva lever i en stabil social situation. Det finns inga givna regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut. Man kan vara gift, sambo eller ensamstående med eller utan barn. Det viktigaste är att man har resurser över i form av tid, tålamod och att man är omhändertagande.

Hur blir man kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

För att få ett uppdrag behöver man inte ha någon utbildning. Du/ni kommer att utredas och få stöd och vägledning av oss och i vissa fall erbjudas utbildning. Ersättning betalas ut som baseras på uppdragets omfattning och svårighetsgrad samt ålder på barnet. Insatsen kontaktperson och kontaktfamilj är helt frivillig och kan avbrytas när föräldern själv begär det. De flesta familjehemsplaceringarna är frivilliga men ett fåtal sker via Lagen om vård av unga, LVU.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 12.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17