Stöd till barn, ungdom och familj

Till barn och familjenheten inom IFO kan du vända dig gällande frågor som rör faderskap, om du är orolig för ett barn eller om du är i behov av råd och stöd gällande familjefrågor.

Familjerådgivning

Lessebo kommun driver Familjerådgivningen VoB Kronoberg tillsammans med övriga kommuner i Kronoberg. Om man möter problem inom familjen som man inte själv kan hantera, då är du välkommen hit. Genom VoB Kronoberg kan du få en möjlighet till förändring genom samtal.

Alla kan få problem under någon period i sitt liv. Familjerådgivningen VoB Kronoberg arbetar med relationsproblem, där samspelet står i centrum. Oftast kommer par, men ibland hela familjen. Som enskild kan man få stöd i separationsprocessen.

Bemötandet präglas av respekt och engagemang från familjerådgivaren. I samtalen kan man hitta sina resurser och se vägar ur en låst situation. Vi som arbetar här är socionomer med olika vidareutbildningar inom psykoterapi. Vi är auktoriserade familjerådgivare.

Kontakt

Mottagningen finns i Växjö och är öppen måndag-fredag. Du är välkommen för information eller tidsbeställning under våra telefontider. 

Verksamheten omgärdas av sekretess. Skyldighet att föra journal finns ej. Du kan betala med swish eller kontant. Kostnaden för varje samtal är 200 kronor. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 17 januari 2017 kl. 11.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Ann Lund- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17