Familjerätt

Inom familjerätten handlägger vi frågor angående adoption, faderskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

Handläggning av familjenrättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Lessebo kommun.

Ansökan om samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring gemensamma barn och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera.

Klicka på länken för att komma till mer information och ansökan om samarbetssamtal:

E-tjänst - Ansökan om samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till om hur detta kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att ni/du har deltagit i informationssamtal. Intyget är giltigt i ett år från samtalet ägt rum.

Samtalet är kostnadsfritt.

Du kan fylla i en begäran om informationssamtal via e-tjänst:

E-tjänst - Begäran om informationssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konflikt och försoning

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden ska vara gemensam eller inte, hur barnen ska bo eller hur umgänget ska vara kan tingsrätten fatta beslut om detta.

När någon av föräldrarna vänder sig till domstolen inleds en domstolsprocess. Domstolsprocesser riskerar att bli utdragna och leder oftast inte till att föräldrarnas samarbete runt barnet förbättras.

Därför erbjuder familjerätten tillsammans med domstolen ett arbetssätt som heter Konflikt och försoning. Det är en metod för föräldrarna att hitta hållbara lösningar i samförstånd för att uppnå det som är bäst för barnet.

Du kan läsa mer om Konflikt och försoning på familjerättens sida:

Växjö kommun - Konflikt och försoning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intyga föräldraskap

Föräldraskaps/faderskapsbekräftelse göras digitalt via en e-tjänst hos Skatteverket. Man kan bekräfta via e-tjänsten inom de första 14 dagarna efter att barnet är fött. Har det gått längre tid än 14 dagar så är det på familjerätten man gör sin bekräftelse. Du kan läsa mer på familjerättens sida

Växjö kommun - Intyga föräldraskap Länk till annan webbplats.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 12.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Ann Lund- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17