Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Då kan kommunens budget-och skuldrådgivare vara till hjälp.

Rådgivningen är gratis och budget-och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Du kan ringa till Lessebo kommuns budget-och skuldrådgivare via kommunens växel alla vardagar 10.00 – 11.00.

 

  • Telefonnummer: 0478-125 00

Budgetrådgivning

Rådgivningen innehåller en grundlig planering av din vardagsekonomi. Vi diskuterar tillsammans hur du kan prioritera de viktigaste utgifterna och få bättre ordning i din ekonomi.

Skuldrådgivning

Även en liten skuld kan vara ett stort problem.

När dina utgifter består av skulder kan budget-och skuldrådgivaren ge hjälp och stöd i att hantera dessa. Vi kan räkna fram realistiska betalningsplaner och du kan få hjälp med att förhandla med fordringsägare och myndigheter.

Skuldsanering

Är skulderna så stora att du saknar möjlighet att någonsin betala dem har du möjlighet att ansöka om skuldsanering. Budget-och skuldrådgivaren kan bistå dig med råd och vägledning under hela skuldsaneringsförfarandet hos Kronofogden och under hela löptiden för betalningsplanen.

Kommunens budget-och skuldrådgivare har endast en rådgivande roll. Inga beslut tas i dina ärenden utan din tillåtelse.

Konsumentrådgivning

Har du frågor om dina rättigheter och skyldigheter som konsument kan du kontakta Konsument Ljungbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 december 2018
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 11.56

Lessebo i media

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Tommy Nyberg -  IFO-chef
    Telefon: 0478-125 83

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17