Dödsfall och begravning

Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att ordna begravning. Finns ingen som anordnar begravning är kommunen skyldig att ordna med gravsättning.

Den kommun där den avlidne är folkbokförd ansvarar i vissa fall för att:

 • Anordna gravsättning
 • Tillfälligt förvalta dödsboet
 • Upprätta dödsboanmälan
 • Utreda rätten till ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

Begravningsombud

Utses av Länsstyrelsen.Företräder personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Tillfällig dödsboförvaltning

Om inga dödsbodelägare anträffas eller om dödsbodelägare saknas är det kommunen som tillfälligt förvaltar dödsboet.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi. Detta kan begravningsbyråer och banker hjälpa till med mot en kostnad. En bouppteckning ska lämnas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning. För detta krävs att:

 • Den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaden och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift räknar man bland tillgångarna även med hans eller hennes eventuella andel i den efterlevande makens giftorättsgods.
 • Bland den avlidnes tillgångar får inte finnas fast egendom eller tomträtt.

En dödsboanmälan upprättas av kommunens socialnämnd.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

Hemmet får inte avyttras innan socialtjänsten gjort hembesök

Säg upp alla autogiron

Säg upp kontrakt på lägenhet, abonnemang på telefon, tidning mm

Inga räkningar ska betalas förrän dödsboanmälan är klar

Finns tillgångar i dödsboet ska dessa i första hand användas till begravningskostnaden.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Begravning ska bekostas av tillgångar i dödsboet. Saknar dödsboet tillgångar kan eventuellt ekonomiskt bistånd beviljas till begravningskostnad. Ansökan görs hos den kommun där den avlidne var folkbokförd. Begravningskostnaden är en prioriterad fordran dvs inga andra av dödsboets fakturor ska betalas innan man vet att det finns pengar till begravningsfakturan.

För att få information om dödsboets banktillgodohavanden krävs ett vårdnadsintyg som utfärdas av begravningsbyrån.

Tänk på att säga upp alla autogiron.

Vid frågor är du välkommen att kontakta handläggare på socialförvaltningen ekonomiskt bistånd.

Telefon 0478-125 00

Telefontid vardagar 09:00-10:00

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 11.56

Individ och familjeomsorg (IFO)

 • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17