Demens

Glömska är en naturlig del av livet för såväl gammal som ung. Vi glömmer namn, var vi har lagt nycklarna och tandläkarbesök. Men all glömska är inte naturlig. Framförallt är tilltagande och besvärande glömska ingen naturlig del av det normala åldrandet.

Svårigheter vid demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Svårigheter med språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden.

Tidig kontakt

Att få klarhet i vad som den drabbade lider av betyder mycket för både den som drabbats och för närstående. Det finns ännu ingen bot mot demens, men en intensiv forskning bedrivs, inte minst i Sverige.

Sedan några år finns det möjlighet till behandling med läkemedel som lindar besvären vid Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Det är därför viktigt både för närstående och den drabbade att kontakta vården redan vid en liten misstanke om demenssjukdom.

Närståendes situation

Att vara närstående till en person som drabbats av demenssjukdom innebär både fysisk och psykisk påfrestning. Många vårdar i det tysta, utan att veta vad den anhörige lider av och att hjälp finns att få.

Närstående kan vara i behov av tidigt stöd för att få mer kunskap och stöd. Det finns sjuksköterskor med särskilt ansvar för demens på varje ort, dagverksamhet, hemtjänst och avlösning som kan ge stöd både till den enskilde och närstående.

Är du bekymrad för egen del eller för någon närstående?

Ansvaret för demensvården är delat mellan kommunen och Region Kronoberg. Vårdcentralen i Lessebo ansvarar för att göra demensutredningar och har en sjuksköterska som är ansvarig för patienter med demens.

Från kommunen  kan du/ni få hjälp med råd och stöd, hemsjukvård, hemtjänst, anhörigstöd eller särskilt boende. Har du frågor  kan du vända dig till hemsjukvården, en myndighetshandläggare eller anhörigstödet. Klicka på "Kontakta oss" uppe i högra hörnet för telefonnummer.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 10 februari 2022
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.34

Demens

 • Hemsjukvård Lessebo- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-126 17

 • Hemsjukvård Hovmantorp- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 55

 • Hemsjukvård Kosta - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 28

 • Hemsjukvård Skruv - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 77

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Emma Nordqvist - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

 • Eva Sjöblom - Anhörigsamordnare
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se