Distanspolicy införd i Lessebo kommun

Syntolkning: Två mörkröda flaggor med Lessebo kommuns logotype på. I bakgrunden en blå himmel med några få vita moln på.

Flera arbetsgivare har infört eller uppdaterat sina policys för distansarbete i samband med coronapandemin. Det gäller även i Lessebo kommun där nu kommunstyrelsen tagit beslut om en ny policy.

Lessebo kommun har ett pågående utvecklingsarbete inom HR-området och det har bland annat markerats av att personalavdelningen bytt namn till HR-avdelningen. Förutom distanspolicyn har även en medarbetarpolicy tagits fram och beslut har också tagits om att kaffe och te ska finnas avgiftsfritt för alla medarbetare.

Ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är också på väg till beslut. Lessebo kommun har även tagit fram ett chefsutvecklingsprogram som löper över tre år och som alla chefer kommer gå igenom.

- Policyn bygger mycket på tillit och förtroende. Utgångspunkten är att arbetet sker på arbetsplatsen men medarbetare kan komma överens med sin chef om att förlägga delar av sin arbetstid utanför arbetsplatsen, säger HR-chef Annika Roos Jansson. Policyn tar upp ett antal faktorer som behöver vägas in, till exempel arbetsmiljö och informationssäkerhet, men den lämnar stort utrymme till den enskilde chefen och medarbetaren att ta beslut.

Det handlar om att arbetsuppgifterna ska utföras på bästa sätt och bäst möjlighet att bedöma det har chefen och den medarbetare som det handlar om. Idag präglas Lessebo kommun av närhet. Det är nära mellan medarbetare och chef och överlag korta beslutsvägar. Lessebo kommun är också till geografisk yta relativt liten och det mesta av kommunens verksamhet sker i någon av de fyra tätorterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta eller Skruv.

Policyns syfte är att bidra till att göra Lessebo kommun till en attraktiv arbetsgivare. Annika Roos Jansson ser möjligheten till distansarbete som en ytterligare möjlighet i samband med rekrytering.

- Lessebo kommun har många medarbetare som pendlar till stadsregionerna. För att öka attraktiviteten och behålla samt underlätta rekrytering av kompetenta medarbetare är möjligheten att arbeta på distans en viktig faktor, säger Annika Roos Jansson. Som kommun är det viktigt att upprätthålla en god service till invånare och företag och möjligheten att arbeta på distans ska inte påverka vår service.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Publicerad: 7 oktober 2021 kl. 12.42

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se