Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Corona: Åtgärder för näringslivet

Lessebo kommun har beslutat om åtgärder för att underlätta för näringslivet med anledning av corona. Beslut togs av Lessebo kommun i mitten på mars och gäller utifrån läget då.

- Det sker en samverkan i Kronobergs län inom Business Region Kronoberg. I samarbetet har ett antal åtgärder diskuterats och Lessebo kommun ställer sig bakom dessa, säger Karin Bååth, näringslivschef.

Det handlar bland annat om åtgärder för att stärka företags likviditet om den drabbas av corona. Till exempel är det anstånd eller förlängda betalningstider. Det kan till exempel vara hyror, vatten och avlopp, sophantering och tillsynsavgifter.

Beslutet omfattar Lessebo kommun och dess bolag. Det gäller även Södra Smålands Avfall och Miljö som hanterar sophämtning.

Lessebo kommun och bolagen kommer fortsatt skicka fakturor och boka in tillsynsbesök. Om företaget upplever att tiden inte räcker till för ett besök så har kommunen som policy att vara generös med ombokning. Om företaget har problem på grund av coronakrisen att betala så ska man ta kontakt med den som ställt ut fakturan.

Åtgärder i beslutet

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Så här gör du som företagare

Så här går det till om företaget behöver anståndet:

 • Lessebo kommun och dess bolag kommer fortsätta att skicka fakturor som vanligt.
 • Om ett företag har ekonomiska problem kopplat till viruset corona ska man ta kontakt med den som ställt fakturan.
 • Beslut fattas inte generellt utan för specifika fakturor.
 • Efter inkommen fråga bedöms underlaget och beslut i frågan fattas av ansvarig förvaltningschef eller VD.

Om man som företag ska få anstånd enligt ovan punkter gäller:

 • Företaget ska visa hur man drabbats på grund av viruset corona.
 • Om anstånd beviljas är det som längst till det datum som man kommit överens om (och som längst den 1 oktober 2020) eller till dess man fått ersättning från staten för de kostnader som avses.
 • Företag som beviljas anstånd förutsätts söka de ersättningar som finns från staten och andra instanser.
 • Återbetalas ej beloppet inom överenskommen tid utgår dröjsmålsränta.
Senast uppdaterad: 25 mars 2020
Publicerad: 25 mars 2020 kl. 14.04

Lessebo i media

Kommunikation

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se