Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Den upplevda tryggheten ska öka i Lessebo

Polismyndigheten och Lessebo kommun har nu undertecknat ett medborgarlöfte för 2019. I det slås fast att den upplevda tryggheten ska öka. Antalet anmälda brott i Lessebo kommun är få, men mätningar visar att den upplevda otryggheten är för hög. Detta är något som kommunen och polisen tagit fasta på i sitt gemensamma arbete.

- Tillsammans med kommunen har vi tagit fram en gemensam lägesbild som visar hur det ligger till kring trygghetsfrågorna i Lessebo kommun, säger Lotta Petersson som är tillförordnad chef för Nybro lokalpolisområde. Antalet brott som anmäls ligger på en bra och låg nivå men trygghetsmätningar visar på en upplevd otrygghet som vi tar på allvar.

Den första punkten medborgarlöftet hanterar just frågan om otrygghet och där har både polisen och kommunen uppgifter för att skapa en tryggare miljö i bland annat centrala Lessebo.

- Vi får till oss många frågor kring trygghet i såväl trygghetsvandringar och medborgardialog om till exempel belysning och hur man kan göra olika platser tryggare, säger kommunalråd Lars Altgård. En sån sak som ofta kommer upp är buskörning och höga hastigheter i våra samhällen och vi har valt att ta med det i medborgarlöftet som en punkt att arbeta vidare med.

En tredje punkt handlar om grannsamverkan, en metod som brukar ge bra resultat för ökad trygghet. Där arbetar kommunen och polisen tillsammans för att stötta uppstarten av grupper bland annat genom informationsmöten med intresserade.

Senast uppdaterad: 26 april 2019
Publicerad: 26 april 2019 kl. 15.53

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se