• Minimera Visa
  2019-11-19
  Gatubelysning i Lessebo
  Gatubelysning ur funktion mellan Nyängsskolan och Kalendervägen. Reparationsarbete... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut från skolinspektionen

Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all utbildning som påbörjades under våren 2016.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har i uppdrag att utföra regelbunden tillsyn i syfte att kvalitetssäkra förskolor och skolor. Inspektionen syftar till att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. De områden Skolinspektionen granskar är avgörande för att skapa förutsättningar för barns/elevers utveckling och lärande. Brister inom dessa områden riskerar därför få allvarliga konsekvenser för barnets/elevens rätt till en utvecklande och trygg skolgång.

Systematisk kvalitetsarbete

All utbildning i Lessebo kommun granskades under våren 2016 och en fördjupad tillsyn gjordes på 3 enheter, Bikupan, Lessebo gymnasieskola och Nyängskolan. I höstas återkom Skolinspektionen med beslut kring påvisade brister i verksamheten och begäran om svar på hur bristerna skulle avhjälpas. Dessa områden hade förvaltningen redan identifierat och har sedan läsåret 2016/2017 jobbat mycket med att utveckla och tillsätta resurser inom bland annat elevhälsan och med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna stötta med rätt insatser på enheterna.

-Vi ser Skolinspektionens tillsyn som ett stöd i det utvecklingsarbete vi bedriver i kommunen. De hjälper oss att se vår verksamhet och också påpeka där vi brister, säger Linda Vingren utbildningschef, Lessebo kommun. I fredags 9/6-2017 mottog Barn- och utbildningsförvaltningen beslut från Skolinspektionen där de meddelar att tillsynen avslutas och alla brister är avhjälpta.
- Det känns så skönt att vi får ett kvitto på att alla de insatser vi gjort under 2016/2017 gett resultat. Nu vet vi att vi är på rätt väg, säger Linda Vingren.

Frågor och mer information

Linda Vingren, utbildningschef telefon 0478-126 22, e-post: linda.vingren@lessebo.se Therese Linnér, biträdande utbildningschef telefon: 0478-125 64 , e-post: therese.linner@lessebo.se Ragnar Lindberg, ordförande barn- och utbildningsnämnden 076-720 76 63

Senast uppdaterad: 12 juni 2017
Publicerad: 12 juni 2017 kl. 10.40

Kommunikation

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se