Beslut från skolinspektionen

Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all utbildning som påbörjades under våren 2016.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har i uppdrag att utföra regelbunden tillsyn i syfte att kvalitetssäkra förskolor och skolor. Inspektionen syftar till att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. De områden Skolinspektionen granskar är avgörande för att skapa förutsättningar för barns/elevers utveckling och lärande. Brister inom dessa områden riskerar därför få allvarliga konsekvenser för barnets/elevens rätt till en utvecklande och trygg skolgång.

Systematisk kvalitetsarbete

All utbildning i Lessebo kommun granskades under våren 2016 och en fördjupad tillsyn gjordes på 3 enheter, Bikupan, Lessebo gymnasieskola och Nyängskolan. I höstas återkom Skolinspektionen med beslut kring påvisade brister i verksamheten och begäran om svar på hur bristerna skulle avhjälpas. Dessa områden hade förvaltningen redan identifierat och har sedan läsåret 2016/2017 jobbat mycket med att utveckla och tillsätta resurser inom bland annat elevhälsan och med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna stötta med rätt insatser på enheterna.

-Vi ser Skolinspektionens tillsyn som ett stöd i det utvecklingsarbete vi bedriver i kommunen. De hjälper oss att se vår verksamhet och också påpeka där vi brister, säger Linda Vingren utbildningschef, Lessebo kommun. I fredags 9/6-2017 mottog Barn- och utbildningsförvaltningen beslut från Skolinspektionen där de meddelar att tillsynen avslutas och alla brister är avhjälpta.
- Det känns så skönt att vi får ett kvitto på att alla de insatser vi gjort under 2016/2017 gett resultat. Nu vet vi att vi är på rätt väg, säger Linda Vingren.

Frågor och mer information

Linda Vingren, utbildningschef telefon 0478-126 22, e-post: linda.vingren@lessebo.se Therese Linnér, biträdande utbildningschef telefon: 0478-125 64 , e-post: therese.linner@lessebo.se Ragnar Lindberg, ordförande barn- och utbildningsnämnden 076-720 76 63

Senast uppdaterad: 12 juni 2017
Publicerad: 12 juni 2017 kl. 10.40

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se