• Minimera Visa
  2019-10-16
  Angående vatten i Hovmantorp 17 oktober
  ** Uppdaterat 17 oktober klockan 14.00 ** Vattnet på Granvägen i Hovmantorp är ti... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådgivande organ

I Lessebo kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta

Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshindrandes organisationer, pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder

 • Handikapprådet skall förstärka inflytandet i alla frågor vad gäller personer med funktionshinder.
 • Handikapprådet skall verka för att frågor som rör personer med funktionshinder beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Handikapprådet kan aktualisera och initiera ny frågor som rör funktionshindrade i nämnder och förvaltningar.
 • Handikapprådet skall vara remissorgan i frågor som rör personer med funktionshinder.
 • Handikapprådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se