Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har ansvaret över miljöarbetet och plan- och byggnadsverksamheten i kommunen. Det handlar om bygglovsgivning i kommunen samt tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter och tobakslagen. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämnder arbetar närmast Samhällsbyggnadsförvaltningen men har även ärenden hos andra förvaltningar.

Om myndighetsnämnden

I vårt ansvar ingår:

 • bygglov och tillsyn enligt PBL
 • livsmedelskontroll
 • miljö- och hälsoskydd
 • strandskyddsärenden
 • alkoholtillstånd

Myndighetsnämnden har 5 ledamöter och lika många ersättare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 januari 2019
Publicerad: 19 januari 2017 kl. 11.21

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se