Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens verksamhet omfattar öppen förskola, förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola.

Om barn- och utbildningsnämnden

Ett antal lagar och konventioner, som Barnkonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, skollagen, skolförordningar, läroplaner och kursplaner, styr den pedagogiska verksamheten i Lessebo kommun.

Vår verksamhet bygger följande ledstjärnor om ”den goda skolan”:

 • Vår skola utgår från att nyfikenhet och kreativitet är utgångspunkten för lusten att lära
 • Vår skola är till för elevers lärande med målsättningen att elever ska vara aktiva i lärande
 • Vår skola ska finnas i samhällets centrum
 • Vår skola organiseras så elevens kunskapssökande stimuleras.
 • Vår skola ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje elev blir sedd och bekräftad.
 • Vår skola ska ge alla elever möjlighet att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande.

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Under Kontakta oss hittar du kontakter till våra förtroendevalda.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 08.48

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se