Tillgänglighetsredogörelse för lessebo.se

Lessebo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och på den här sidan beskriver vi hur lessebo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats är enbart delvis tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från lessebo.se i något annat format, kan du kontakta Lessebo kommun på telefon 0478-125 00 eller via e-post info@lessebo.se.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Du kan vända dig till oss via telefon 0478-125 00 eller e-post info@lessebo.se. Du kan också lämna synpunkter via vår sida för synpunkter och felanmälan:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det:

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Vissa PDF-filer på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Det handlar bland annat om protokoll och kallelser som skapas i vårt ärendehanteringssystem Evolution.
 • Det finns brister i struktur gällande rubriker och uppdelning av innehåll. Detta är en del av grundmallen för hemsidan och kommer åtgärdas i samband med att hemsidan görs om från grunden.
 • Det finns bilder som inte innehåller textbeskrivning. Detta ses över.
 • Det finns äldre filmmaterial som inte uppfyller krav på textning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lessebo.se samt använt oss av information från Tillgänglighetsrapport från Myndigheten för digital förvaltning (2021-06-08).

Senaste bedömningen gjordes den 8 augusti 2023.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023
Publicerad: 17 september 2020 kl. 13.33

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se