Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Totalförsvarsövning 2020 FRAMFLYTTAD

Den övning som tidigare aviserats är framflyttad och Försvarsmakten och MSB återkommer med mer information.

 

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Lessebo kommun, liksom alla andra kommuner i landet, kommer att bli inblandade. Även samtliga myndigheter deltar. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Kommunens roll i övningen

Lessebo kommun och övriga kommuner i Sverige kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020. Övningen är en möjlighet för Lessebo kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalförsvaret ska fungera. Samhället är i behov av att kommunernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis vård, skola och omsorg. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt. Ett deltagande i övningen är ett sätt för oss att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Totalförsvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

Civilt försvar

 • säkerhetsskydd
 • etablering av krisorganisation
 • krigsplacering av personal
 • kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Det civila försvarets främsta uppgifter är att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Militärt försvar

Med start vecka 20 och fyra veckor framöver genomförs en militär övning i kommunen. Övningen kallas Aurora 2020 och det kan medföra att vi ser militär personal och militära fordon i Lessebo.

Här kan du läsa mer om övningen på Försvarsmaktens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Krisberedskap är också viktigt och det behöver inte innebära krig. Genom övningar så stärker vi vår förmåga även under en kris. Ett arbete med att involvera frivilliga har inletts och en FRG, Frivillig Resursgrupp, har etablerats i Lessebo kommun med representation i alla fyra orter.

Kontakt
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Patrik Itzel
0478-12500
patrik.itzel@lessebo.se


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 5 februari 2020 kl. 16.19

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se