Skola och förskola

Information till dig som vårdnadshavare och elev i Lessebo kommun. Du som elev och vårdnadshavare hittar också aktuell information i Schoolsoft.

Förskolan

Barns behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan väger tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin. Folkhälsomyndigheten konstaterar att barn driver inte smitta på samma sätt som vuxna gör. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om någon i hushållet har covid-19 ska även barnet stanna hemma.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna. Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de varit ute. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har exempelvis allergi eller astma inte drabbas av mer frånvaro än andra barn.

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19 men det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen få förhållningsregler och stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i grundskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kontakta skolan för att göra en plan för att inte komma efter i skolarbetet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.38

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Tina Salomonsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se