Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skola och förskola

Information till dig som vårdnadshavare och elev i Lessebo kommun. Information skickas också via Schoolsoft från respektive skola och förskola.

Förändringar i skola och fritidsverksamhet

Lessebo kommun har vidtagit ett antal åtgärder inom verksamheter för barn och unga. Det handlar bland annat om undervisning i kulturskolan, prao och språkval. Information har gått direkt till de vårdnadshavare som berörs.

Förskolan

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om någon i hushållet har covid-19 ska även barnet stanna hemma.

Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de varit ute. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har exempelvis allergi eller astma inte drabbas av mer frånvaro än andra barn.

Grundskolan

 • Är man frisk så deltar man i undervisningen som vanligt. Skolplikt råder.
 • Undantag gäller för elev som bor ihop med någon som har covid-19, då ska denne elev stanna hemma.
 • Är man sjuk så ska man stanna hemma. Undvik att sprida smitta. Detta gäller även vid milda symtom.

Gymnasie och vuxenutbildning

 • Utbildningen på gymnasiets introduktionsprogram fortsätter med undervisning som under hösten. Introduktionsprogrammet omfattas inte av det beslut som säger att gymnasieutbildning ska ske på distans.
 • Utbildningen på vuxenutbildningen har anpassats och fortsätter enligt plan.
 • På skolan är det viktigt att hålla avstånd och respektera de regler som finns. Grundregeln är att om man är frisk så deltar man i undervisningen som sker på plats i skolan.
 • Är man sjuk så stannar man hemma.
 • Bor man tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 stannar man också hemma.

Barnomsorg om skolorna stängs

I händelse av en skolstängning kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda barnomsorg till barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten samt för barn med särskilda behov.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå. När en skolstängning blir aktuellt kommer du få information om vad som gäller och hur du berättar för kommunen att du är i behov av barnomsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på om du har ett samhällsviktigt jobb. Om du är osäker på om ditt arbete är samhällsviktigt behöver du föra en dialog med din arbetsgivare för att reda ut detta. Lessebo kommun kan kräva intyg från din arbetsgivare.

Förebyggande arbete

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Det gäller även då andra influensavirus är i omlopp. En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Information om detta har intensifierats nu i och med coronaviruset. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien. Tvätta dig ofta med tvål och vatten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.38

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Tina Salomonsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se