Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningar inom kultur och fritid

Information från Sveriges Kommuner och Regioner: Från och med söndagen den 29 mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet har tidigare gällt sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare. SKR presenterar här en genomgång av vad förbudet innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

 • Den ordinarie verksamheten på bibliotek, simhallar, motionsanläggningar och liknande omfattas inte av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Förbudet påverkar inte omfattningen av kravet på tillstånds- respektive anmälningsplikt för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Anordnaren ansvarar, som vanligt, för att söka tillstånd för eller anmäla sitt evenemang hos Polismyndigheten.
 • Polismyndigheten har information på sin hemsida om hur deltagarantalet vid ett visst arrangemang ska beräknas.
 • Kommunen/regionen kan vägra att upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning.
 • Kommunen kan utnyttja sin vetorätt vid ansökningar om upplåtelse av offentlig plats.
 • Kommunen kan hos Polismyndigheten begära att redan lämnade tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats återkallas med hänvisning till allmän ordning och säkerhet.
 • Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Dessa behöver beaktas både av verksamheter och av enskilda.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Publicerad: 15 maj 2020 kl. 14.29

Lessebo i media

I ett krisläge

 • Kommunhusets reception och växel


  Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
  Postadress:
  Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
  Växel: 0478-125 00
  E-mail: info@lessebo.se

 • Patrik Itzel - Beredskaps- och säkerhetssamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 06

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se