Tjänstemän och ansvariga chefer

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till våra tjänstemän och ansvariga chefer.

Bygga, bo och miljö
 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Skola och utbildning
Förskola
 • Gun Gill - Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, förskolorna i Skruv och Kosta
  Telefon: 0478-127 05

 • Cecilia Stenemo - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Edabacken och Lilltorpet
  Telefon: 0478-127 07

 • Anna-Karin Söderberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Galaxen och Violen
  Telefon: 0478-126 08

 • Bodil Skytt Sjökvist- Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Askungen och Äventyret samt Familjecentralen Lessebo
  Telefon: 0478-127 93

 • Setareh Najafidigehsara - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Förskolor i Hovmantorp, Öppna förskolan i Lessebo
  Telefon: 0478-127 58

 • Christina Kjellson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Tuvan, Myran och Prästkragen
  Telefon: 0478-127 10

 • Pernilla Färm Krondahl- Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Förskolor i Lessebo, Nyängskolan i Lessebo
  Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Grundskola
 • Patrik Gustavsson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 24

 • Carina Bernhäll-Mehlin - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-127 63

 • Gun Gill - Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, förskolorna i Skruv och Kosta
  Telefon: 0478-127 05

 • Roger Wisberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 09

 • Irina Fält - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, fritidshem Lessebo
  Telefon: 0478-126 54

 • Marcel Ulverskiold Nordstierneheim - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 39

 • Amra Zulic - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-126 14, 0768-84 94 36

 • Madeleine Johansson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammsskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-127 64

 • Emeli Carlsson - Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 45

 • Vilma Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 25

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Gymnasieskola
 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Katarina Nordqvist - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 58

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Särskola
 • Christina Fransson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 55

 • Pernilla Färm Krondahl- Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Förskolor i Lessebo, Nyängskolan i Lessebo
  Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kulturskola
 • Expedition Kulturskolan
  Telefon: 076-899 82 74

Bron
 • Ann-Sofie (Fia) Flink - Arbetsmarknadschef
  Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsavdelningen
  Telefon: 0478-126 77

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vuxenutbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Vuxenutbildning, Gymnasieutbildning & Yrkesutbildning

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Katarina Nordqvist - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 58

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?
Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Stöd och hälsa i skolan
 • Anette Engdahl - Skolsköterska
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan
  Telefon: 0478-127 66

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Angelica Hübinette - Kurator
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 49

 • Pontus Gill - KAA-ansvarig, Skolkurator
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningcenter
  Telefon: 0478-126 68

 • Meliha Jujic - Skolkurator
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, Lustigkulla skola, Nyängskolan
  Telefon: 0478-126 52, 072-742 26 52

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Anna Holmberg - Skolsjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan
  Telefon: 0478-126 74

 • Sara Brundin - Kurator
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 62

 • Kerstin Sandin- Skolsköterska
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, Nyängskolan och Lessebo Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 30

Vill du skicka e-post till oss?
Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Barn- och utbildningskontoret
 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Carin Beijer - Ekonom
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12640

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Gabriella Håkansson - Skolskjutssamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 076-7682709

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Bibliotek
 • Cecilia Ungerbäck-Smith - Bibliotekschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 73

 • Marita Ljungberg - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo och Kosta skolbibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Birgitta Ekstrand - Bibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo och Kosta bibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Charlotte Nilvén - Bibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Annelie Humble - Barn- och ungdomsbibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo, Hovmantorp bibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Christina Franzén - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo, Hovmantorp och Skruvs bibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Annelie Humble - Barn- och ungdomsbibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo, Hovmantorp bibliotek
  Telefon: 0478-125 65

 • Lina Sjöblom - Barnbiblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, Bikupan
  Telefon: 0478-125 66

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Stöd- och omsorg

Vid akuta sociala händelser kvällar och helger:

 • Socialjour telefonnummer: 112
Äldreomsorg

Äldreomsorg

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

 • Eva Sjöblom - Anhörigsamordnare
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Lessebo

 • Bo Mörling - Tf Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Berghälla
  Telefon: 0478-125 89
 • Hemtjänst Lessebo
  Telefon: 0478-125 94 eller 126 18

 • Vikingagården
  Telefon: 0478-126 99

Kosta

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Servicehuset
  Telefon:
  0478-127 29
 • Gläntan
  Telefon:
  0478-127 26

Skruv

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Furugården
  Telefon:
  0478-127 01
 • Tallkotten
  Telefon:
  0478-127 03

Hovmantorp

 • Sjöglimten
  Telefon:
  0478-127 53
Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg

javax.jcr.PathNotFoundException: Page Content/Mitten
Funktionsnedsättning
 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Anna Fransson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84


Hemsjukvård

Hemsjukvård

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

 • Sofie Kåvestam Wennblad - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Ansvarsområde: Kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjuksjukvården.
  Telefon: 0478-125 84

Handläggare

Handläggare

 • Äldreomsorgen Lessebo/Skruv
  Telefon: 0478-125 39

 • Äldreomsorgen Hovmantorp/Kosta
  Telefon: 0478-125 38

 • OF/psykiatri
  Telefon: 0478-125 96

 • Avgiftshandläggare
  Telefon: 070-149 53 42

Socialkontoret
 • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 86

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Sofie Kåvestam Wennblad - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Socialförvaltningen,enhetschefer och verksamhetschefer
 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Bo Mörling - Tf Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Vakant - Verksamhetschef IFO
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

 • Vakant -  IFO-chef
  Telefon: 0478-126 89

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.


 

Trafik och infrastruktur
 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Mikael Hinseäng - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Drift- och anläggningschef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
  Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
  Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Uppleva och göra
 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Johanna Stjärnebring - Kultur- och fritidskonsulent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

För turistinformation kontakta eller besök:

 • Lessebo bibliotek

  Telefon: 0478-125 66
  E-mail: biblioteket@lessebo.se
  Postadress: Storgatan 51A
  365 32 Lessebo


Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Måltider i skola och omsorg
 • Charlotta Helin - Måltidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 97

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Näringsliv och arbete
 • Karin Bååth - Näringslivschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
  Telefon: 0478-125 60

 • Nyföretagarcentrum: Rådgivning starta och driva eget företag.
  Boka rådgivning digitalt: https://www.nyforetagarcentrum.se/vaxjo/  Länk till annan webbplats.

   

 • Maria Lundholm - Näringslivsutvecklare med fokus på destinationsutveckling
  Bolag: AB Glasriket
  Telefon: 0734-08 84 70

 • Ann-Sofie (Fia) Flink - Arbetsmarknadschef
  Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsavdelningen
  Telefon: 0478-126 77

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Förvaltningschefer
 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Överförmyndare

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ansvarar för verksamheten och nås via Växjö kommuns växel 0470-410 00.

Kansli, Ekonomi, Personal
 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Maria Trulsson - Ekonomichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Annika Roos Jansson- HR-chef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelning
  Telefon: 0478-125 25

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

 • Hans Andersson - Upphandling/inköp
  Förvaltning/Avdelning: Kommmunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 41

 • Patrik Itzel - Beredskaps- och säkerhetssamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Publicerad: 29 mars 2017 kl. 15.57

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se