Kommunens organisation

Kommunens verksamhet är organiserad i fyra nämnder (inklusive kommunstyrelsen) och förvaltningar. Till detta kommer myndighetsnämnd, valnämnd och revision samt ett antal bolag och samarbeten. Totalt är cirka 900 personer anställda i kommunen.

Organisationsskiss över Lessebo kommun. Organisationen beskrivs i texten på webbsidan.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att leda och samordna den kommunala administrationen och att ta fram gemensamma planeringsunderlag för kommunens strategifrågor. I förvaltningen finns måltidsorganisation, arbetsmarknad, integration och näringsliv samt IT-verksamheten. Sedan den 1 januari 2019 ingår kultur- och fritidsfrågorna med bibliotek, fritidsanläggningar och föreningsliv som en del av förvaltningen. Förvaltningen ger också service och stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och allmänhet. Kommunstyrelsen är förvaltningens beslutande organ.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor och fritidshem i kommunens fyra orter. I Lessebo tätort finns dessutom en högstadieskola, anpassad grundskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktionsprogram, vuxenutbildning, SFI och kulturskola. Förvaltningen är organiserad under barn- och utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Myndighet och planering arbetar oftast tillsammans med ärenden där beslutande nämnd är myndighetsnämnden. Verksamhetsdelen ansvarar för dricksvatten, avloppsrening, gator, parker och kommunala fastigheter. Beslutande nämnd är samhällsbyggnadsnämnden.

Socialförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för insatser till personer med behov av stöd inom äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Socialnämnden är beslutsfattande nämnd.

Våra bolag och samarbeten

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se