Avgifter och taxor

En stor del av kommunens tjänster betalas av olika typer av skatter. Vissa tjänster och produkter får du däremot betala en avgift för. Här hittar du länkar till taxor och avgifter för kommunens tjänster och varor och information om betalningar till kommunen.

Barnomsorgsavgift

Lessebo kommun tillämpar Riksdagens beslut om allmän förskola samt maxtaxa för förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär ett tak för hur mycket en plats i förskola och fritidshem får kosta. Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i förskolan eller fritidshemmet. Inkomsttaket för beräkning av maxtaxa är för närvarande 47 490 kr.

Biblioteket

Utskrifter, kopior, fax och skanning

Utskrift från dator: De tre första sidorna är gratis, övriga 1:-/sida.
Rabatt vid 10 sidor = 0,50:-/sida

Kopiering
Svartvit:
Enkel- och dubbelsidig A4 - 1 kr/st, rabatt vid fler än 10 kopior.
Enkelsidig A3 - 2 kr/st. Dubbelsidig A3 - 3 kr/st.

Färgkopior:
Enkelsidig A4 - 3kr/st. Dubbelsidig A4 - 4kr/st.
Enkelsidig A3 - 4kr/st. Dubbelsidig A3 - 5kr/st.

Fax
Inom Sverige 5kr för första sidan därefter 1kr/sida
Utomlands 15kr för första sidan därefter 1kr/sida

Skanning är gratis

Förseningsavgifter

Vid försening av böcker tillkommer en avgift på 5kr/bok per vecka.

Biblioteket skickar två påminnelser om ej återlämnade böcker och andra media. Om det du lånat inte lämnas tillbaka efter två påminnelser, skickas en räkning på de böcker eller andra media du lånat. Avgiften på försenade böcker baseras på följande kalkyl.

250kr/vuxenbok
100kr/barnbok

Observera!
Biblioteket tar endast emot kontanter och Swish. Vid användning av Swish måste det totala beloppet överstiga 5 kr. 

Idrottsanläggningar


Livsmedel

Taxan för livsmedelskontroller reglerar arbetet inom livsmedelssverksamheten, vilken bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Har du några frågor angående taxan är du välkommen att höra av dig till myndighet@lessebo.se

Miljötillsynstaxa

Miljötillsynstaxan reglerar arbetet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten, vilken bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Har du några frågor angående taxan är du välkommen att höra av dig till myndighet@lessebo.se

Plan- och byggtaxa

Plan- och byggtaxan reglerar arbetet inom plan- och byggverksameheten, vilken bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Har du några frågor angående taxan är du välkommen att höra av dig till myndighet@lessebo.se

Renhållningsavgifter

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM ansvarar för renhållning i Lessebo kommun. Aktuell taxa finns på deras hemsida. Se länk nedan.

SSAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och omsorg
Vatten- och avloppstaxa

Information om vatten- och avloppstaxa i Lessebo kommun. 
Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler som finns i fastigheten. För ytterligare information om VA-taxor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vatten- och avloppstaxa, enfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

ENVAMM

Fastighet med vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

ENVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per år

5 235,00


Fastighet med enbart vattenGrundavgift per år

2 591,00

ENVMM

Förbrukningsavgift med vattenmätare per m³

20,84

ENVUM

Förbrukningsavgift utan vattenmätare per år

3 125,00

ENA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per år

2 591,00


Förbrukningsavgift per år

3 125,00

 

Vatten- och avloppstaxa, flerfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

FLVAMM

Fastighet med två och flera

lägenheter/verksamhetslokaler*Grundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

FLVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

5 235,00

FLA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per fastighet och år

2 591,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

863,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

3 125,00

*Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler
som finns i fastigheten.


Övriga avgifterBorttagning av vattenmätare

2 386,00


Inkoppling av vattenmätare

2 386,00


Byte sönderfrusen vattenmätare

2 921,00


Betalningsinformation

Kommunens bankgironummer:

 • 5559-8247 - fakturor med OCR-nr avseende exempelvis barn-, handikapp- och äldreomsorg.
 • 5255-3005 - fakturor med OCR-nr avseende vatten och avlopp.
 • 673-6672 - övriga inbetalningar som saknar OCR-nr.


E-faktura

För ett antal tjänster kan du betala via E-faktura. Du kan betala barnomsorg, kulturskola, äldreomsorg, Vatten och avlopp samt Fjärrvärme via E-faktura. Du anmäler E-faktura i din Internetbank, där kan du göra val utifrån vilken tjänst du använder. I din internetbank väljer du mellan:

 • för barnomsorg, kulturskola, äldreomsorg med mera , välj: Lessebo kommun
 • för vatten och avlopp, välj: Lessebo kommun VA
 • för fjärrvärme, välj: Lessebo Fjärrvärme AB


Autogiro

Ett bekvämt, enkelt och avgiftsfritt sätt att betala fakturor är via autogiro. Med autogiro görs betalningen automatiskt på förfallodagen och du riskerar inte att glömma bort en betalning. Fakturan skickas hem till dig via posten med texten "Fakturan betalas via autogiro". Anmälan om autogiro gör du via din bank eller genom att fylla i en e-tjänst:

E-tjänst - Anmälan om autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan skickas underskriven till adressen som står på blanketten.

Utlandsbetalning

IBAN: SE6480000816954740990017
BIC-kod: SWEDSESS

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 14 februari 2017 kl. 16.28

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se