Diarium och arkiv

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar lätt ordnade och enkla att hitta. Nyare handlingar förvaras hos respektive nämnd eller bolag medan äldre handlingar finns att söka i kommunarkivet.

Diarium

Med hjälp av diariet kan man se vilka handlingar som finns hos kommunen och vilka ärenden som påbörjats och avslutats. 

Arkiv

I kommunarkivet förvaras de av kommunens handlingar som ska bevaras för all framtid. Här finns allt från kommunala protokoll till skolbetyg.  Även handlingar från de gamla kommunerna; Lessebo, Hovmantorp, Ekeberga och Ljuder förvaras i kommunarkivet. Kommunarkivet finns i kommunhuset, och är tillgängligt för besök efter överenskommelse.

De flesta av handlingarna i arkivet är offentliga, men det finns undantag. Vill du ta del av en handling som innehåller sekretessuppgifter, så måste vi få veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att kunna göra en bedömning om vi kan lämna ut uppgifterna eller ej. Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Information om hur du gör för att överklaga finns på vår sida om att överklaga beslut:

Överklaga beslut

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se