Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare görs för att mätaren hos dig ska visa korrekta värden så att debiteringen blir rättvisande, både för dig som kund och för oss, eftersom den grundar sig på mätarställningen.

Enligt lag ska vattenmätare bytas ut var 5:e respektive 10:e år beroende på hur stor mätaren är. I Lessebo kommun har vi ca 3000 mätare uppsatta vilket innebär att vi varje år gör ca 300 mätarbyten.

Så här går det till:

När det är dags för mätarbyte får du ett brev hemskickat. I brevet står det vilken fastighet det gäller och vilket telefonnummer du ska ringa för att boka en tid. Du behöver vara hemma när bytet sker eller komma överens med oss om hur vi kommer åt mätarplatsen.

Förbered det här för att bytet ska gå så smidigt som möjligt:

Se till att inget är i vägen på mätplatsen. Bänkar, tvättmaskiner och andra föremål ska flyttas undan. Om mätaren är inbyggd eller placerad i ett trångt utrymme - kontakta VA-enheten för bedömning av eventuella åtgärder.
Kontrollera att jordledning för elektrisk installation inte är ansluten till vattenledningen.
Kontrollera att avstängningsventilerna innan och efter mätaren fungerar och att de inte är av typen LK580 (se nedan). Om de inte fungerar kan inte mätarbytet göras. Kontakta valfri VVS-montör och byt dem innan mätarbytet. Kontakta VA-enheten så att avstängning av servisventilen till din fastighet kan samordnas. Kontrollera skicket på rörledningar före och efter mätaren. Om de verkar dåliga så kontakta valfri VVS-montör.
Se till att det finns tillräckligt med belysning, helst permanent men åtminstone temporärt för bytet.
Vi förbehåller oss rätten att underkänna en mätplats som inte uppfyller de krav som gäller. Vi lämnar då ett protokoll över anmärkningarna och mätaren blir inte utbytt. VA-enheten gör sedan en uppföljning av att bytet genomförs.

Har du avstängningsventiler kallade LK580? (se bilden)

I så fall behöver dessa bytas ut av en behörig fackman innan Lessebo kommuns personal kan byta din vattenmätare.

Dessa ventiler slutade tillverkas 1984 och har sedan dess inte varit godkända att installera. Anledningen är att de har ett inbyggt fabrikationsfel som gör dem opålitliga. På de här ventilerna släpper "hatten" lätt och flyger av och vattnet kan då forsa fritt.

Då det finns risk för vatten- och personskador tillåter inte Lessebo kommun sin personal att arbeta med dessa ventiler. Flera andra kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Det är för din egen säkerhet som du bör byta ut dessa ventiler. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler.

Så här gör du:

Kontakta en behörig VVS-installatör för hjälp med att byta ut ventilerna. Lessebo kommun hjälper dig med avstängning av vattnet i samband med byte av konsol och avstängningsventiler. Kontakta oss i god tid före bytet ska ske så att avstängningen av vattnet kan samordnas.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Publicerad: 15 januari 2019 kl. 07.41

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se