Egen pool eller badbassäng och kommunalt vatten

Många privatpersoner har egen pool eller badbassäng i trädgården. Om du har kommunalt vatten ska du kontakta kommunen i god tid före poolen ska fyllas.

E-tjänst

 

Fyll på vatten försiktigt

Tänk på att planera din poolfyllning och fyll på vatten i lugn takt. Om du fyller med högt flöde kan rörelsen i vattnet göra så att rost och andra avlagringar släpper från ledningarna. Då kan vattnet bli grumligt i hela området. Det gäller framförallt om det är flera inom samma område som fyller sina pooler samtidigt.

Om poolen fylls med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande, ska du vara uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan i poolen. Om det skulle uppstå undertryck i huvudledningen, finns det risk att vatten från poolen strömmar tillbaka in i ledningen.

Kommunen kan inte hjälpa till att fylla pooler med vattentank. Om du vill ha sådan hjälp kan du vända dig till privata företag.

Det är inte tillåtet att använda samhällets brandposter för privata ändamål, som till exempel att fylla sin pool.

Så här tar du hand om ditt poolvatten

Vattnet bör tömmas ut över den egna gräsmattan, lite i taget i flera omgångar. Då kan marken leda undan vattnet på ett bra sätt. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt. Vänta därför några dagar efter senaste klorering innan vattnet börjar tappas ur på närliggande gräsytor. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mycket mindre.

Poolvatten som har behandlats med kemikalier bör inte släppas till avloppet, varken för spillvatten eller dagvatten. Många poolkemikalier är skadliga för vattenlevande organismer. Utsläpp av poolvatten till spillvatten kan därför slå ut den biologiska reningen i reningsverket. Det leder till problem och ökade kostnader för kommunen. Utsläpp direkt i dagvatten kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Det här är viktigt att tänka på:

 • Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt medel för desinfektion. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra beskrivning på produkten.
 • Det är inte lämpligt att använda silver för desinfektion. Dels avdödar det inte virus, dels kan det orsaka stor miljöskada när det släpps ut i naturen.
 • Det är ägaren till fastigheten som ansvarar för att poolvattnet inte orsakar problem för den egna eller grannens fastighet, eller för enskilda vattentäkter i närheten.


Dessa regler behövs för att

 • Det är dricksvatten vi använder för att fylla pooler, vattna gräsmattor och tvätta hus med mera. Våra vattenverk och vattenledningar är dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning.
 • Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar dyra och resurskrävande läcksökningsåtgärder.
 • Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool eller bassäng.

Kom ihåg att vattnet i ledningarna är ett livsmedel som vi alla måste vara rädda om. Om du ska du fylla upp din pool helt, så rekommenderar vi att du hellre gör det tidigt på våren än på sommaren. Anledningen är att vattentillgången brukar vara betydligt bättre under tidig vår, än under sommaren.

Kontakta kommunens vatte- och avloppsenhet på samhallsbyggnad@lessebo.se om du har frågor och funderingar om tömning av pooler eller inte har möjlighet att tömma vattnet på din egen gräsmatta.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 2 juni 2021 kl. 14.10

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se