Kommunalt dricksvatten

Valet av reningsprocess i ett vattenverk anpassas efter råvattenkällan och vilken kvalitet den har. I Lessebo kommun har vi både ytvattenverk, infiltrationsverk och grundvattenverk som sammanlagt producerar ca 700 000 kubikmeter per år.

Vattenkvalitet

Vi kontrollerar kvaliteten på vattnet regelbundet och det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Vattenprover tas i vattentäkter, vid vattenverken och i ledningsnäten. Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys.

I tabellen kan du se vattnets pH och hårdhet.

Vattenverk

pH

Hårdhet (°dH)

Livsmedelsverkets normer

7,5-9

<15

Lessebo

8,2

2,3 (mjukt)

Hovmantorp

8,1

0,9 (mjukt)

Kosta

8,2

0,6 (mjukt)

Skruv

8,3

1,3 (mjukt)

Bergdala

8,2

6,0 (medelhårt)

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH. Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel, mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Tänk på miljön och dosera inte mer än du behöver. Se doseringsrekommendationer på tvättmedelspaketen.

Missfärgat vatten

Den vanligaste orsaken till missfärgat vatten är höga halter av järn och mangan. Det är inte farligt att dricka, men smakar inte gott och kan missfärga till vexempel tvätt. Om det kommer missfärgat vatten ur kranen hjälper det oftast att spola kraftigt i några minuter. Vattnet kan även tillfälligt bli missfärgat när vi byter och reparerar ledningar.

Störningar

När till exempel en vattenläcka uppstår bör man först undersöka om problemet finns i den egna fastigheten eller på det kommunala ledningsnätet. Vid en läcka inne i fastigheten ska ett VVS-företag kontaktas. Om du är hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare.

Felanmälan på det kommunala ledningsnätet görs under kontorstid, 08.00-16.00 vardagar, till växeln på
0478-125 00. Övrig tid kontaktas larmcentralen på 0470-102 26.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om eller klagomål på det kommunala dricksvattnet är vi tacksamma om du lämnar din synpunkt eller felanmälan vi länken nedan, eller hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppsenhet, 0478-125 00.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se