Trygghetsvandring

Lessebo kommun genomför trygghetsvandringar i alla våra tätorter. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen.

Trygghetsvandring kan genomföras tillsammans med bland andra kommunpolis, föreningar och invånare.

I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder. Utöver otrygga platser är det även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

2023 genomförs trygghetsvandringarna i oktober i samband med våra medborgardialoger.

Datum och tider oktober 2023

Trygghetsvandring: Klockan 17.30
Medborgardialog: Klockan 19.00

 • 4/10 - Hovmantorp, Folkets hus
 • 11/10 - Kosta, Folkets hus
 • 18/10 - Skruv, Folkets hus
 • 25/10 - Lessebo, Bikupans matsal

Tipsa om otrygghet

Finns det någon plats i kommunen som du upplever som otrygg? Låt oss gärna få veta. De tips vi får in använder vi som underlag inför trygghetsvandringarna. Du skickar in ditt tips via vår e-tjänst:

E-tjänst - Tipsa om otrygghet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 22.46

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se