Trygghetsvandring

I februari 2016 genomförde Lessebo kommun trygghetsvandringar under kvällstid i samtliga tätorter.  I Lessebo genomfördes trygghetsvandringen i ett stråk från stationsområdet till kvarteret Hackan, i Hovmantorp främst i centrala Hovmantorp men även utmed Kårlandavägen med flera gator. I Kosta och Skruv vandrade vi genom hela tätorterna.  Kommunalråd, kommunchef, förvaltningschefer, vaktmästare, politiker, invånare, företagare och kommunpolis var med på vandringarna.

Resultatet av trygghetsvandringarna

 • 1,6 miljon kronor har avsatts i budgeten för att förbättra belysningen. Medlen fördelas på samtliga orter.
 • Lessebohus AB har sökt och biviljats 1,2 miljon kronor projektmedel från Boverket och satsar 1,2 miljon kronor av egna medel för att bland annat öka tryggheten i kvarteret Hackan. Projektet beräknas vara klart sommaren 2018.
 • Fartdämpande åtgärder har vidtagits vid särskilt utsatta trafikstråk.
 • Klotter har sanerats.

Under 2017 arbetar vi med att genomföra upp de åtgärder vi har beslutat. Under 2018 räknar vi med att återigen genomföra trygghetsvandringar i våra tätorter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 22.46

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se