Årlig trygghetsmätning

Polisområde Region Syd genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunerna inom polisområdet. Undersökningen kompletterar, tillsammans med statistik från både polis och kommun samt medborgardialoger, den lokala problembilden som är grunden i det brottsförebyggande arbetet.

Trygghetsmätningen

 

Brottsstatistik/anmälda brott kan inte ringa in en lokal trygghetsituation och problembild på ett bra sätt eftersom inte allt som uppfattas som problem i ett område är brott och alla brott inte anmäls. Den ger också information om hur väl tidigare års arbete med att minska människors utsatthet för mängdbrott och ordningsstörningar lyckats, samt hur allmänheten uppfattar den lokala polisverksamheten i sina bostadsområden.

Trygghetsmätningen går ut till cirka 1200 slumpvis utvalda medborgare i Lessebo kommun.

De frågor som ställs rör:

 • Utemiljö
 • Missbruksproblem
 • Utomhusstörningar
 • Utsatthet för brott
 • Oro för att utsättas för brott
 • Konkret känsla av otrygghet
 • Polisens agerande mot problem

Hur används Trygghetsmätningen?

Trygghetsmätningen ligger till grund för den lokala problembild som det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, använder i sitt arbete. Trygghetsmätningen ligger också till grund för kommande medborgardialoger och medborgarlöften.

Resultat Trygghetsmätning Lessebo kommun

Sammanvägningen av "problemindex" utgörs av medelvärdet för problemnivåerna för samtliga de 32 indikatorer som besvaras i enkäten.

Område/aspekt

2023

2022

2021

2020

Total problemindex

1,62

1,92

2,41

2,38

Urval

1200

300

300

300

Svarsfrekvens

Cirka 50 procent
Total index Lessebo tätort

2,05
Total index Hovmantorp

1,30
Total index Kosta

1,49
Total index Skruv

1,03 
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 november 2023
Publicerad: 16 april 2017 kl. 15.34

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se