LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), ett tillägg till översiktsplanen

Kommunen har tagit fram ett förslag av tillägg till översiktsplanen (2018), Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Kommunfullmäktige antog LIS-planen den 28 februari 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 23 mars 2022.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. LIS-planen vann laga kraft den 24 mars 2022. När ett tematiskt tillägg har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Här nedan finns aktuella planhandlingar:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Publicerad: 22 mars 2021 kl. 15.47

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se