Bostadsförsörjningsprogram 2023-2030

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2023-2030 för Lessebo kommun har tagits fram och antogs den 19 juni 2023.

Bostadsförsörjningsprogram

Lessebo kommuns bostadsförsörjningsprogram 2023-2030

Den 14 februari 2023 beslutade kommunstyrelsen i Lessebo kommun om samråd av kommunens bostadsförsörjningsprogram, vilket innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lessebo kommun. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ge en uppdaterad bild av bostadssituationen i kommunen samt ange inriktning och mål för att uppnå en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas under perioden 2023-2030.

Här nedan finns aktuella dokument:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 25 april 2017 kl. 11.30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se