Ansökan om planändring

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har möjlighet att ansöka om planbesked.

Planbeskedet

Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och meddelar kommunens inställning till den aktuella åtgärden. Det är samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om ett planbesked. Beslutet ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida utan är baserad på den information som kommer in i samband med ansökan.

Planbeskedet ska ges inom fyra månader efter att ansökan inkommit om inte kommunen och intressenten kommer överens om annat.

Det är viktigt att notera är att ett positivt planbesked inte innebär att planarbetet har påbörjats. Planarbetet inleds formellt med ett beslut om planuppdrag. Efter det tecknas ett planavtal och ett inlednaden startmöte hålls där den sökande får information om planeringsarbetets fortskridande.

E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se