Kalkning

Kalkning av sjöar och vattendrag är den största miljövårdsåtgärd som har genomförts i Sverige. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd.

Syfte med kalkning

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag förbättrar villkoren för många försurningskänsliga arter och förbättrar möjligheter till fiske. Kalkning utförs för att uppnå miljömålen ”Bara naturlig försurning”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt målet om "God ekologisk status", enligt Europeisika Unionens ramdirektiv för vatten. Den största orsaken till försurning i mark och vatten är nedfall av luftföroreningar men även skogsbruket har inverkan på försurning.

Kalkningen finansieras via 85 procent statsbidrag som söks hos länsstyrelsen, kommunen bidrar med resterande 15 procent. Lessebo kommun sprider cirka 1 200 ton kalk per år.

I Lessebo kommun har kalkning pågått sedan 1978. Kalkning sker i sjöar, på våtmarker och i vattendrag. För spridning av kalk används olika metoder: helikopter, båt och via kalkdoserare. För att följa effekterna tas årligen ett hundratals vattenprover. Dessutom undersöks bottendjur och fisk (utförs av länsstyrelsen). För mer läsning se Länsstyrelsens eller Sprotfiskarnas webbplats. 

Kalkning med båt.

Kalkning med båt. Foto: Sangedal konsult AB

 

Kalkning med helikopter.

Kalkning med helikopter. Foto: Sangedal konsult AB

 

Nedfallet av försurande ämnen har minskat betydligt på senare år. Det kommer dock ta flera decennier innan marken som också påverkats av försurning återhämtar sig. Det är därför viktigt att kalkningen får fortsätta i de mest försurningskänsliga sjöarna och vattendragen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se