Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som kommer från en annan del av världen och hotar att konkurrera ut vår egen växtlighet. När de blir invasiva påverkar de vår biologiska mångfald negativt. Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det.

Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men också parkslide och kanadensisk gullris ger problem i vår kommun.

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva främmande arter. Så här kan du göra för att minska spridningen:

 • Släng inte växtavfall i naturen
 • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort
 • Ta inte med dig växter och frön hem från en utlandsresa
 • Släng inte invasiva växter i komposten
 • Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Rapportera in om du ser invasiva arter på Lessebo kommuns mark genom att fylla i vår e-tjänst eller mejla samhallsbyggnad@lessebo.se.

Ejänst

Mer information om invasiva arter finns på naturvårdverkets hemsida, www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 16 november 2020 kl. 14.08

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se