Avfall

Avfall uppkommer i all form av verksamhet. Vilket sorts av avfall det är beror dock på vilken verksamhet som bedrivs.

När du bedriver en verksamhet är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har för det avfall som uppkommer i din verksamhet. Bestämmelserna som reglerar avfallshanteringen finns i avfallsförordningen. I första hand ska avfallet återanvändas, därefter material- eller energiåtervinnas. I sista hand ska deponering av avfallet ske om det inte kan hanteras på annat sätt.

Avfallet kan delas in i tre olika delar.

Verksamhetsavfall

Det avfall som uppkommer från verksamheten kallas verksamhetsavfall och kan vara flera olika avfallsslag. Avfallet som uppkommer i verksamheten ska tas omhand på ett så bra sätt som möjligt. Detta innebär att en verksamhet både kan ha avfall till återanvändning, återvinning, sortering av brännbart, farligt och organiskt avfall, samt avfall till deponi.

Hushållsavfall

Även i miljöfarliga verksamheter kan hushållsavfall uppstå som liknar det hushållsavfall som uppkommer i våra hem. Detta avfall kan ofta uppkomma från kök eller personalmatsal som köksavfall eller städsopor och hämtas enligt renhållningsordningen.

Producentansvarsavfall

För vissa typer av avfall finns det ett så kallat producentansvar som innebär att tillverkare och importörer har ansvar att samla in, ta omhand och återvinna eller återanvända varor/produkter. De avfall som det finns producentansvar för idag är:

 • Returpapper
 • Förpackningar
 • Däck
 • Glödlampor och belysningsarmaturer
 • Bilar
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Radioaktiva produkter och ”herrelösa strålkällor”
 • Batterier
 • Läkemedel
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se