Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall

Avfall uppkommer i all form av verksamhet. Vilket sorts av avfall det är beror dock på vilken verksamhet som bedrivs.

När du bedriver en verksamhet är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har för det avfall som uppkommer i din verksamhet. Bestämmelserna som reglerar avfallshanteringen finns i avfallsförordningen. I första hand ska avfallet återanvändas, därefter material- eller energiåtervinnas. I sista hand ska deponering av avfallet ske om det inte kan hanteras på annat sätt.

Avfallet kan delas in i tre olika delar.

Verksamhetsavfall

Det avfall som uppkommer från verksamheten kallas verksamhetsavfall och kan vara flera olika avfallsslag. Avfallet som uppkommer i verksamheten ska tas omhand på ett så bra sätt som möjligt. Detta innebär att en verksamhet både kan ha avfall till återanvändning, återvinning, sortering av brännbart, farligt och organiskt avfall, samt avfall till deponi.

Hushållsavfall

Även i miljöfarliga verksamheter kan hushållsavfall uppstå som liknar det hushållsavfall som uppkommer i våra hem. Detta avfall kan ofta uppkomma från kök eller personalmatsal som köksavfall eller städsopor och hämtas enligt renhållningsordningen.

Producentansvarsavfall

För vissa typer av avfall finns det ett s.k. producentansvar som innebär att tillverkare och importörer har ansvar att samla in, ta omhand och återvinna eller återanvända varor/produkter. De avfall som det finns producentansvar för idag är:

 • Returpapper
 • Förpackningar
 • Däck
 • Glödlampor och belysningsarmaturer
 • Bilar
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Radioaktiva produkter och ”herrelösa strålkällor”
 • Batterier
 • Läkemedel
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se