Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Köldmedier

Köldmedier är vätskor eller gaser som används för att omvandla kyla till värme, eller värme till kyla. Kylar, frysar, värmepumpar och klimatanläggningar kan innehålla köldmedia som påverkar ozonskiktet och växthuseffekten negativt.

Ansvarig för köldmediaggregat?

Om du är ansvarig för ett köldmedieaggregat är det viktigt att du har kännedom om de bestämmelser som gäller för installation och skötsel av utrustningen som innehåller köldmedia. Det är viktigt att köldmedierna inte läcker ut i luften eftersom små mängder kan orsaka stor skada.

Regler och förordningar

Från och med 1 januari 2015 gäller en ny EU-förordning som medför nya regler för dig som är ansvarig för en köldmedieanläggning. Förändringen innebär bland annat att anläggningar med en hög växthuspåverkan (högt GWP, Global Warming Potential faktor) ska läckagesökas med tätare intervall än anläggningar med lägre växthuspåverkan. Det är alltså i större utsträckning typen av köldmedium som avgör hur ofta läckagekontroll ska ske. Exempel på vanliga ämnen med hög växthuspåverkan är R404A och R507.

Det har beslutats om en ny svensk förordning för fluorerade växthusgaser som följd av EU-förordningen. Den nya svenska förordningen träder i kraft 1 januari 2017 och ersätter tidigare svenska förordningen om vissa fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

För mer information kontakta plan- och miljöenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se