Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cisterner

Cisterner används till stor del för förvaring av diesel, eldningsolja, bensin och spillolja. Dessa blir med tiden utsatta för olika angrepp, exempelvis rost. Det kan vara svårt för dig att se i vilket skick en cistern är i, och om den har börjat ta skada. Ett utsläpp från en läckande cistern kan orsaka stor skada på miljön samt vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är du som äger en cistern som är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Tillsyn

För att undvika att det uppstår skador på cisterner som kan orsaka skada på miljön finns föreskrifter både från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska följas. Plan- och miljönämnden bedriver tillsyn av de cisterner som behandlas i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Detta innebär att plan- och miljönämnden har tillsyn över följande cisterner:

 • Cistern som rymmer mer än 1 m3 i mark för förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja (flampunkt > 55 °C ).
 • Cistern som rymmer 1-10 m3 ovan mark för förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Reglerna gäller även för tillhörande rör- och slangledningar. Dessa bestämmelser kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För övriga cisterner som innehåller andra brandfarliga vätskor eller gaser och cisterner som rymmer mer än 10 m3 ovan mark finns bestämmelser i föreskrifter från MSB. MSB bedriver även tillsyn över hanteringen enligt dessa föreskrifter, som tidigare Räddningsverket eller Sprängämnesinspektionen gjorde, och prövar frågor om tillstånd för hantering och tillverkning av explosiva vätskor och gaser. Se MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa mer om deras tillsynsarbete och föreskrifter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 maj 2018
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se