Skadedjur

Skadedjur, eller ohyra, kan innebära skada på egendom eller också sjukdomsrisker för människor. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren ansvara för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur.

I lagstiftningen förekommer både ”skadedjur” och ”ohyra” som begrepp men har i stort sett samma betydelse och beskriver samma problem. Exempel på skadedjur, eller ohyra, är råttor, möss, insekter och spindeldjur (vägglöss, kackerlackor, mott med flera). En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel eller naturtextilier som lagras länge som mjöl, nötter eller tröjor m.m. utgör en risk och kan skyddas med täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel och textilier är en viktig förebyggande åtgärd.

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet ska du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvaret för att göra något åt problemen och se till att sanering utförs om det behövs. Om problemen ändå kvarstår kan du vända dig till myndighet- och planeringsenheten.

E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se