Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i en lokal eller bostad är beroende på hur mycket frisk luft som kommer in, vilka föroreningar som avges till inomhusmiljön från människor och inredning m.m. samt hur effektiv ventilationen är.

Vad påverkas luftkvaliteten av?

Luftkvaliteten kan påverkas av flera olika faktorer, exempelvis bristfällig ventilation, fuktskador, mikroorganismer, allergener, kvalster m.m.

Ventilation

Ventilation behövs för att transportera ut fukt, lukt och värme samt byta ut den gamla luften mot ny och fräsch. Det finns regler för ventilation i bostäder, bl.a. krav på återkommande, obligatoriska ventilationskontroller (OVK) i flerfamiljshus.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör lokaler med bristfällig luftkvalitet åtgärdas. Om du upplever att ventilationen är dålig i din lägenhet, kontakta först hyresvärden eller fastighetsägaren. Om problemen ändå finns kvar kan du vända dig till plan- och miljöenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se