Luftkvalitet

Luftkvaliteten i en lokal eller bostad är beroende på hur mycket frisk luft som kommer in, vilka föroreningar som avges till inomhusmiljön från människor och inredning med mera. samt hur effektiv ventilationen är.

Vad påverkas luftkvaliteten av?

Luftkvaliteten kan påverkas av flera olika faktorer, exempelvis bristfällig ventilation, fuktskador, mikroorganismer, allergener, kvalster med mera.

Ventilation

Ventilation behövs för att transportera ut fukt, lukt och värme samt byta ut den gamla luften mot ny och fräsch. Det finns regler för ventilation i bostäder, bland annat krav på återkommande, obligatoriska ventilationskontroller (OVK) i flerfamiljshus.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör lokaler med bristfällig luftkvalitet åtgärdas. Om du upplever att ventilationen är dålig i din lägenhet, kontakta först hyresvärden eller fastighetsägaren. Om problemen ändå finns kvar kan du vända dig till myndighet- och planeringsenheten.

E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se