• Minimera Visa
  2021-06-12
  Eldningsförbud i Kronoberg
  Från och med klockan 08.00 den 12 juni råder eldningsförbud i Kronobergs län. Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Vad är buller?

Det oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet. För att bedöma vilka krav som myndighetsnämnden kan ställa på den eller det som bullrar ska hänsyn tas till detta. Dessutom bedöms vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Störningar som orsakas av buller

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet vänd dig till bygg- och miljöenheten, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.

Förslag på åtgärder kring buller

 • Bord med ljuddämpad yta eller bordsdukar.
 • Genomtänkt pedagogik och arbetssätt, ex att dela barnen i små grupper vid av- och påklädning, vid måltider och under lek. Fördela taltid (turtagning).
 • Att öka ljudmedvetenheten- hos pedagoger, barn/elever och föräldrar.


Länkar kring buller och ljudmiljö:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Hector Solar Bezama - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se