Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Vad är buller?

Det oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet. För att bedöma vilka krav som myndighetsnämnden kan ställa på den eller det som bullrar ska hänsyn tas till detta. Dessutom bedöms vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Störningar som orsakas av buller

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet vänd dig till myndighet- och planeringsenheten, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.

Förslag på åtgärder kring buller

 • Bord med ljuddämpad yta eller bordsdukar.
 • Genomtänkt pedagogik och arbetssätt, ex att dela barnen i små grupper vid av- och påklädning, vid måltider och under lek. Fördela taltid (turtagning).
 • Att öka ljudmedvetenheten- hos pedagoger, barn/elever och föräldrar.


Länkar kring buller och ljudmiljö:


E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se