Kommunens fastigheter och skog

Lessebo kommun äger många olika typer av fastigheter. Kommunens fastigheter sköts och underhålls av fastighetsenheten.

Uthyrning av lokaler

För information om uthyrning av lokaler i kommunens fastigheter ska du ta kontakt med fastighetsenheten.

Underhåll av skogsmark

Skogssällskapet sköter och underhåller kommunens skogsmark i enlighet med riktlinje antagen av samhällsbyggnadsnämnden.

Så här går det till

För träd som står på kommunens mark, och runt tomter, kommer en cirka 10 meter bred korridor att skapas där alla grövre träd avverkas. Buskar och yngre träd lämnas som är två meter och lägre. Hassel och rönn som är högre kan lämnas inom denna zon då de ej tenderar att bli höga och utgöra någon risk.

Virke och ris forslas bort i samband med avverkning men ingen manuell städning av ris kommer att ske. Dessa korridorer kommer sedan att återkommande skötas så att det inte blir några höga träd inom dessa 10 meter. De stammar som blivit för höga röjs bort och klenare sparas. Denna åtgärd återkommer var tredje till vart femte år. Dessa röjningsrester kommer generellt sett inte att tas omhand.

Hänsyn kommer att tas till smala (10-20 meter) områden och bedömas från fall till fall.

Nedfallna träd och gallring

När det gäller nedfallna träd över vägar och gator i tätorterna eller gallring av träd i kommunens grönområden, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via växel 0478-12500 eller via vår e-tjänst nedan.

Vid akuta fel i kommunens fastigheter

  • Under dagtid ringer du till kommunens växel 0478-125 00.
  • Övriga tider ringer du fastighetsjourens telefon 0478-102 26.

 

E-tjänster


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Fastighetsenheten

  • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
    Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
    Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se