Karta och GIS

Samhällsbygnadsförvaltningens geografiska informationsavdelning tillhandahåller tjänster inom kartteknik och geografisk information (GIS).

Kartor i kommunen

Kommunen ansvarar för:

 • Kommunens kartdatabaser
 • Framställning av primärkarta, adresskartor och andra specialkartor
 • Kommunens stomnät i plan och höjd
Olika användningsområden

GIS-systemet används bland annat till kommunens kartproduktion, planhandläggning, ledningsnät, park- och grönytor. Man kan:

 • Ta reda på hur en fastighet är ansluten till vatten och avlopp, vatten- och avloppsnätet.
 • Ta fram berörda grannar till en viss fastighet vid ny- eller ombyggnation.
 • Ta reda på hur många personer mellan till exempel 5-15 år det finns inom ett visst område för planering av skola/förskola/vårdinrättning samt många fler områden.

På samhällsbyggnadsförvaltningen har vi en digital kartdatabas över kommunens 4 tätorter. Kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter såsom grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor, markägarkartor, adresskartor, turistkartor, andra specialkartor samt projekteringsunderlag. Kartdatabasen ajourförs kontinuerligt med fastighetsgränser och ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, servitut och detaljer såsom hus, slänter, anläggningar, höjduppgifter med mera.
Vår kartdatabas innehåller uppgifter om gränser, fastighetsägare, vägar, vatten- och avloppsledningar, adresser med mera.

Det här kan vi erbjuda

Hos oss kan du köpa allt från papperskopior av kartor över en enstaka fastighet till kompletta digitala baser över ett visst område.

Vill man använda kommunens kartor kan man skriva avtal om tillfällig nyttjanderätt då en digital karta köpts och skall användas i ett särskilt syfte. I detta avtal förbinder man sig att endast använda materialet för det specifika ändamålet. På produkter som framställs av materialet skall det tydligt framgå att Lessebo Kommun har upphovsrätt. Man har inte rätt enligt detta avtal att använda materialet för kommersiella ändamål eller som underlag för tryckta produkter utanför det ändamål man uppgett vid avtalsskrift. Inte heller lämna materialet vidare till andra privatpersoner eller företag för nyttjande. Kommunen sluter avtal med företag som får kontinuerlig nyttjanderätt till kommunens kartor, allt detta regleras med geografiskdata-avtal.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
  Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
  Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se