Fastighetsbildning

Lessebo kommun utför inga fastighetsbildningar själva, utan samarbetar med Lantmäteriet. All mark är indelad i fastigheter.

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark är indelad i fastigheter som avgränsas med fastighetsgränser och har en egen beteckning. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet hjälper dig med

Att bilda nya fastigheter genom exempelvis avstyckning. Befintliga fastigheter kan ändras genom att mark överförs mellan fastigheterna vid fastighetsreglering. De kan hjälpa dig om det finns oklarheter när det gäller fastighetsgränser. Även åtgärder beträffande rättigheter, servitut och ledningsrätt kan också genomföras. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.

Vid anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar bildas för att bygga och sköta gemensam väg, vatten och avlopp, parkering, grönytor med mera. Uppgifter om nya och ändrade fastigheter förs in i fastighetsregistret och på kartor till registret.

För mer information besök Lantmäteriets hemsida: Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se