Uppvärmningssystem

Vet du vad energin i ditt hus används till? Du som bor i villa, radhus eller annat typ av småhus har stora möjligheter att minska din egen energianvändning. På dessa sidor finns en hel del tips och råd om hur du påverkar allt ifrån din uppvärmning till din hushållsel.

Energianvändning

En stor del av vår dagliga energianvändning sker i hemmet och det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kilowattimmar (kWh), varav ungefär hälften går till uppvärmning, ungefär en femtedel till varmvatten och ungefär en fjärdedel till hushållsel. Energianvändningen varierar dock mycket mellan olika hus, och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och beteende hos de boende.

Vet du inte hur stor din energianvändning är? Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg, Energikalkylen, där du schablonmässigt kan beräkna energianvändningen för uppvärmning och hushållsel i ditt hus. Du kan även se hur stora koldioxidutsläpp din energianvändning medför och vilka energisparåtgärder som skulle kunna passa ditt hus.

Olika typer av uppvärmningssystem

Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli. Om du har en panna som börjar bli gammal är det bra att i god tid börja ta reda på vad du skall göra när det är dags för ett byte.

Längst ner på sidan hittar du lästips.

  • Värme i villan, en broschyr från Energimyndigheten.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Energi- och klimatrådgivning

  • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

    Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
    Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se