Energimärkning

Energimärkning visar hur pass energikrävande en vara är. Det är Energimyndigheten som ansvarar för att energimärkningen efterföljs. Energimyndigheten ansvarar för att regler och förordningar efterföljs och utdömer vite om märkningen missköts.

Energimärkning hjälper dig välja klimatsmart

Ska du köpa ny dammsugare, tv, kyl, tvättmaskin eller värmepump? Då hjälper energimärkningen dig att välja energismart. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck.

I nedan följande plusboxar hittar du information om de vanligaste energimärkningarna.

Tvättmaskiner

Energimärkning för tvättmaskiner

Det finns ekodesignkrav på att alla nya tvättmaskiner måste tvätta rent. Därför finns det ingen uppgift om tvättklass på energimärkningen. Som konsument ska du kunna lita på att tvätten blir ren.

 

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Tvättmaskiner på den svenska marknaden är i energieffektivitetsklass A eller bättre, vilket betyder att det inte finns några tvättmaskiner i den nedre delen av skalan.    

           

Årlig energianvändning för 220 tvättar

Energianvändningen per år för 220 tvättar, en blandning av 40- och 60-graders tvätt med fylld och halvfylld maskin. På programvredet eller displayen ska det vara lätt att se vilka program som använts på energimärkningen. Detta ska underlätta för dig att välja program. I energianvändningen per år ingår även standby.   

         

Årlig vattenförbrukning i liter

Vattenförbrukningen per år för 220 tvättar, en blandning av 40- och 60-graders tvätt med fylld och halvfylld maskin. Symbolen är en kran.

 

Kapacitet visar hur mycket tvätt som ryms i maskinen

Hur många kilo tvätt som ryms i maskinen per omgång. Generellt är det lättare för tvättmaskiner med stor kapacitet att få en bättre energieffektivitetsklass, jämför därför inte bara klassen utan också energianvändningen per år. Symbolen för kapacitet är en t-shirt med texten kg.

        

Centrifugeringsklass på skalan A-G

Centrifugeringseffektivitetsklassen visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Exemplet här visar en tvättmaskin med centrifugeringsklass A. Bra centrifugering är extra viktigt för dig som torkar tvätten i torktumlare eller torkskåp. Med bra centrifugering sparar du både energi och tid vid torkningen av tvätten.             

 

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A) vid både tvätt och centrifugering. En tvättmaskin bullrar mer när den centrifugerar än när den tvättar, men det bullret varar en kortare tid. Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.    

Diskmaskiner


Energimärkning för diskmaskin

Tvärtemot vad de flesta kanske tror så är det energismartare att diska i maskin än för hand. Det går åt tre till fyra gånger mer vid handdisk jämfört med maskindisk. Det beror främst på att det går åt betydligt mindre varmt vatten vid maskindisk, även om du diskar och sköljer i diskho eller balja. Dessutom finns det krav på att alla nya diskmaskiner måste diska rent.


Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Diskmaskiner på den svenska marknaden är i energieffektivitetsklass A eller bättre, vilket betyder att det inte finns några diskmaskiner i den nedre delen av skalan.

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år för 280 diskar. Det ska finnas en tydlig markering på programvredet eller displayen som visar vilket program tillverkaren använt för energimärkningen.

Årlig vattenförbrukning

Vattenförbrukningen per år för 280 diskar. Symbolen är en kran.

Torkning

Torkeffektivitetsklassen visas på en skala från A till G, där A betyder torrast disk. I det här exemplet har diskmaskinen torkklass A. Symbolen visar en tallrik med värmeslingor.

Kapacitet i antal kuvert

Hur mycket disk som ryms i maskinen per omgång. Anges i antal kuvert. Ett kuvert består av en förutbestämd uppsättning med tallrikar, glas, bestick och uppläggningsfat. Generellt är det lättare för diskmaskiner med stor kapacitet att få en bättre energieffektivitetsklass, jämför därför inte bara energieffektivitetsklassen utan också energianvändningen per år. Symbolen för kapacitet är en bild på mattallrik, glas och bestick.

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A) Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Dammsugare

Dammsugare som inte har energimärkning

Nedanstående dammsugare har ingen energimärkning:

 • Askdammsugare
 • Centraldammsugare
 • Grovdammsugare
 • Robotdammsugare

Om dammsugaren är miljömärkt med den frivilliga miljömärkningen EU-blomman, så får den visas på energimärkningen.

Tänk på detta när du ska köpa ny dammsugare

 • Bra dammupptagning
 • Låg energianvändning
 • Enkel att använda
 • Låga partikelutsläpp
 • Bullernivån

Energieffektiviseringsklass på skala från A till G

Energieffektivitetsklass visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Dammsugaren i exemplet har energiklass A. Från år 2017 skärps kraven och energimärkningen utökas med ytterligare A-klasser, A+, A++ och A+++, där A+++ är effektivast. Samtidigt försvinner de sämre klasserna.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

Energianvändningen beräknas på att du dammsuger 50 gånger på ett år, det vill säga nästan en gång i veckan. På energimärkningen visas det som kilowattimmar per annum, där annum är latin för år. Den verkliga energianvändningen beror dock på hur stort hus du har och hur ofta och länge du dammsuger per gång.

1. Partikelutsläpp på skalan A till G Hur mycket partiklar som släpps ut i rummet när du dammsuger visas på en skala från A till G, där A är lägst utsläpp. A betyder 50 gånger färre partiklar än G. Utsläppen mäts vid max luftflöde på dammsugaren. På energimärkningen visas detta som ett dammoln vid utblåset på dammsugaren. Tänk på att rengöra eller byta filter regelbundet.

2. Ljudeffektnivå (buller) Hur mycket dammsugaren bullrar ska visas på energimärkningen. Ljudeffektnivån gäller bara när dammsugaren används på matta, på hårt golv blir ljudet ofta högre. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Du kan oftast själv bestämma när du dammsuger så att bullret inte stör. Från 2017 kommer alla nya dammsugare få bullra max 80 dB(A).

3 och 4. Dammupptagning på matta och hårt golv

Hur bra dammsugaren gör rent visas också på en skala från A till G, där A är bäst dammupptagning. Det finns en klass för dammsugning på mjuk matta och en annan för dammsugning på hårt golv. Munstyckets design och funktion har ofta betydelse för hur bra dammsugaren gör rent.

Om munstycket på dammsugaren inte är lämpligt för mjuk matta eller för hårt golv ska detta visas tydligt på energimärkningen i form av en röd "stoppsignal". Dammsugare för hushåll har normalt ett munstycke som går att ställa om för olika underlag.

 

Kylar och frysar för hemmet

Kylar och frysar

Kylar och frysar står på dygnedrunt, året runt och är därmed en av de produkter i hemmet som drar mest energi.

Kylar och frysar har fått lägre energianvändning. En kombinerad kyl och frys drar ungefär 200 kilowattimmar per år, att jämföra med för tio år sedan då en liknande kyl och frys drog dubbelt så mycket och för 15 år sedan drog den tre gånger mer än idag. Kylar och frysar har fått effektivare kompressorer och tjockare isolering. 

Tips för din kyl och frys

Kontrollera temperaturen i kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.Med en konstant temperatur i kylen och frysen minskar energianvändningen. Varje extra grad kallare i frysen ökar energianvändningen med 5 procent.Låt maten svalna innan du sätter in den i kylskåpet.Frosta av frysen. Om du har möjlighet, undvik att placera kylen och frysen nära den heta spisen. 

Energimärkning för kylar och frysar

Kylar och frysar är den produkt som har haft obligatorisk energimärkning allra längst. De effektivaste modellerna har energiklass A+++. När du jämför olika kylar och frysar, så titta även på energianvändningen per år. Detta visas på energimärkningen som kilowattimmar per annum, där annum betyder år.

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Kylar och frysar på den svenska marknaden är i energi-effektivitetsklass A+ eller bättre, vilket betyder att det inte finns några kylar eller frysar i den nedre delen av skalan.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

På energimärkningen visas den årliga energianvändningen i kilowattimmar. På energimärkningen visas detta som kilowattimmar per annum. Annum är latin och betyder år.

Volym kyl och frys i liter

Nettovolym för kylen i liter (L). Symbolen på energimärkningen är ett mjölk- eller juicepaket. Även vinkylar ska vara energimärkta, då används en flaska som symbol för volymen.

Nettovolym

Nettovolymen för frysen i liter (L), symbolen är en snöflinga, den används på frysskåp och frysboxar. Nettovolymen är den användbara volymen som finns i kylen eller frysen.


Ljudeffektnivån (buller)

Buller i dB(A). Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Torktumlare

Energimärkning för torktumlare

Det går åt mer energi att torka tvätten än det gör att tvätta den. Det tar från en halv gång upp till tre eller fyra gånger mer energi att torktumla tvätten än det gör att tvätta den.

Alla torktumlare ska torka torrt

Det finns ekodesignkrav på att alla nya torktumlare måste torka bra. Därför finns det ingen uppgift om torkklass på energimärkningen. Som konsument ska du kunna lita på att tvätten blir torr.

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är effektivast. Det är idag bara torktumlare med värmepumpsteknik som klarar klasserna A++ eller A+++. De ser ut som andra torktumlare på utsidan, men under skalet finns en värmepump som återvinner värmen och på så sätt blir torktumlaren effektivare.

Årlig energianvändning för 160 torkningar

Energianvändningen per år för 160 torkningar, en blandning av fylld och halvfylld maskin med bomullstvätt.

El eller gas

I Sverige har vi elektriska torktumlare, men i andra EU-länder finns även gasdriva torktumlare. Symbolen med en stiliserad torktumlare med elsladd visar att detta är en elektrisk torktumlare.

Programtid i minuter

Här kan du se hur lång tid det tar att få tvätten torr med det program som tillverkaren valt för energimärkningen. Tiden anges i minuter, har du mindre tvätt går det snabbare att få den torr. På programvredet ska det finnas tydligt märkt vilka program som använts på energimärkningen.

Kapacitet visar hur mycket tvätt som ryms i maskinen

Hur många kilo tvätt som ryms i torktumlaren per omgång. Generellt är det lättare för torktumlare med stor kapacitet att få en bättre energieffektivitetsklass, jämför därför inte bara klassen utan också energianvändningen per år. Symbolen för kapacitet är en t-shirt med texten kg.

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A). Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Effektivitetsklass för kondensorn

De flesta torktumlare på den svenska marknaden är kondenstumlare. Fördelen med dessa är att de inte behöver anslutas till någon frånluftskanal och därmed blåser de inte ut någon uppvärmd inomhusluft.

Kondensorns effektivitet visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Med en effektiv kondensor samlas det mesta vattnet från kläderna upp i kondensbehållaren istället för att släppas ut i rummet. Torktumlaren i detta exempel har klass A, vilket visas vid symbolen med en vattenbalja och tre droppar. Har du möjlighet kan du koppla kondensvattnet till avloppet, annars måste du tömma kondensbehållaren där vattnet samlas.

Ugnar och ugnsdel på spisar

Energimärkning för elektriska ugnar och ugnsdelar på spisar.

När det gäller gasugnar används en symbol med ugn med gaslåga, istället för en sladd, och energianvändningen per omgång visas både i kilowattimmar och i megajoule per omgång. Gas anges oftast i megajoule, men om du vill jämföra gasugnen med en elugn så titta på användningen i kilowattimmar.

Energieffektivitetsklass på skalan från A+++ till D

Energieffektiviteten visas på skalan A+++ till D, där A+++ är effektivast.


Volym i liter

Ugnens användbara volym i liter.

Energianvändningen per omgång i kilowattimmar

Jämför alltid energianvändningen per omgång. En omgång motsvarar tillagningen av en stek. De flesta ugnar idag har både så kallad konventionell värmning med över- och undervärme samt varmluft. På märkningen visas energianvändningen per omgång för både över- och undervärme samt för varmluft.

Generellt drar det mindre energi per omgång med varmluft eftersom fläkten hjälper till att cirkulera och fördela värmen i ugnen. Därmed kan du sänka temperaturen cirka 25 grader jämfört med över- och undervärme. Vad som passar bäst beror också på vad du ska tillaga i ugnen.

På energimärkningen visas över- och undervärme som en kvadrat med linjer i över- och underkant. Varmluftsugn symboliseras av en kvadrat med en fläkt inuti.

Köksfläktar

Energimärknig Köksfläktar

Energieffektivitetsklass på skalan A-G

Köksfläktens energieffektivitetsklass visas på skalan från A till G, där A är effektivast. År 2016 skärps kraven och det tillkommer en A klass, A+. Samtidigt försvinner klass G från skalan. Det är samma krav på alla fläktar vilket betyder att du kan jämföra utsugsfläktar och kolfilterfläktar med varandra.

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år visas i kilowattimmar. På energimärkningen uttrycks detta som kilowattimmar per annum , där annum betyder år på latin. I beräkningen räknar man med att fläkten används en timme per dag och att lampan är tänd i två timmar per dag.

Flödesdynamisk effektivitetsklass

Den flödesdynamiska effektivitetsklassen visas på en skala från A till G, där A är effektivast.

Effektivitetsklass för belysningen i köksfläkten

Effektvivitetsklassen för belysningen i köksfläkten visas med symbolen lampa och går på skalan A till G, där A är effektivast. På energimärkningen tar man både hänsyn till hur mycket ljus som lampan ger på spishällen och energianvändningen.

Effektivitetsklass för köksfläktens fettfiltreringsförmåga

På energimärkningen visas hur bra fläkten filtrerar bort fett från matoset på skalan A till G, där A betyder att fläkten tar bort mest fett i matoset. På energimärkningen visas detta som ett rutnät och fyra droppar.

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A) Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Energi- och klimatrådgivning

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se