Hiss

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation eller väsentlig ändring av befintlig hiss eller annan motordriven anordning. Du behöver söka bygglov om arbetet innebär att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för installation av en ny hiss, till exempel korghiss, plattformshiss eller trapphiss.

Du behöver även göra en anmälan och invänta startbesked om du vill göra ändringar som väsentligt påverkar en befintlig hiss eller annan motordriven anordning i en byggnad. Ändringar såsom utbyte av väsentliga delar av en hiss kan vara anmälanpliktigt.

Exempel på ändringar av hiss som är anmälningspliktiga:

 • ändring eller utbyte av hissens styrsystem
 • ändring eller utbyte av apparatställ eller maskineri
 • ändring eller utbyte av inredning av hisskorgen
 • ändring eller utbyte av hela hisskorgen.

Om arbetet innebär att byggnadens yttre utseende ändras behöver du söka bygglov.

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder.

Läs mer om regler för hissar på Boverkets webbplats:

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.53

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se