Jalusier och markiser

Du kan behöva bygglov för att sätta upp jalusier och markiser.

Jalusier

Jalusier kallas de säkerhetsgaller eller rullgaller som sätts innanför eller utanför ett skyltfönster eller en entré.

 • Du behöver bygglov om jalusierna placeras på utsidan av fönsterglaset eftersom de då räknas som en fasadändring.
 • Du behöver inte bygglov om de placeras på insidan av glaset. Det rekommenderas i områden eller på byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Markiser

En markis är ett solskydd i textil.

 • En fällbar markis behöver normalt sett inte bygglov. Om det finns reklambudskap, företagsnamn eller logotyp på markisen räknas den som skylt. Då behövs bygglov utom om reklamen endast finns på nedhänget/kappan i framkant.
 • För att en markis över en uteservering ska bedömas som bygglovsbefriad krävs även att markisduken är självbärande. Det betyder att den ska kunna hålla upp sin egen tyngd utan hjälp av stödben eller förankring i marken, staket eller liknande.
 • En markis som inte går att fälla upp räknas som en permanent anordning på fasaden och kräver alltid bygglov. Till exempel markiskåpa eller korgmarkis,
 • Markiser över trottoar, gångbana eller körbana måste placeras så att gående, bilar och renhållningsfordon kan passera under utan att skada markisen eller sig själva. I stadens lokala ordningsföreskrifter finns information om vilka höjder som gäller.

Ordningsföreskrifter

I kommunens lokala föreskrifter kan du läsa vad som är tillåtet att göra på offentlig plats.

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se