Gör en tillsynsanmälan

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas. Vi behöver information om vilken åtgärd du vill anmäla samt var åtgärden utförs eller är utförd. För att tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra om vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla

 • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
 • beskrivning av vad anmälan avser
 • om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller är avslutad
 • om du anser att det finns fara för säkerhet och hälsa.

Din anmälan kan också innehålla

 • övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
 • fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden
 • dina kontaktuppgifter.

Lämna in tillsynsanmälan till myndighetsnämnden via e-tjänst, telefon eller e-post.

Skriftlig kommunikation blir allmän handling

Observera att alla uppgifter eller handlingar du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att ta del av dem. Om du av någon anledning vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter som kan spåras till dig, då de inte kan tas bort i efterhand.

Väljer du att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig i ärendet. Det säkraste sättet att vara anonym är att skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också ringa till växeln.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Andra tillsynsanmälningar utanför byggtillsynens ansvarsområde.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Störande buller

Kontakta alltid din fastighetsägare om du får problem i din bostad. Till exempel problem med ventilation, dålig lukt eller fukt och mögel i din bostad. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta miljökontoret eller lämna ett klagomål via vår e-tjänst:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se