Klimatdeklaration

Du som ansöker om bygglov för nybyggnad 1 januari 2022 eller senare kan behöva skicka in en klimatdeklaration inför slutbesked. Klimatdeklarationen ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Kravet gäller för dig som ska uppföra en ny byggnad. Det gäller inte vid ändring av en befintlig byggnad så som vid ombyggnad eller tillbyggnad.

Om flera nya byggnader i samma projekt omfattas av kravet på en klimatdeklaration ska varje byggnad ha sin egen deklaration. Kravet gäller inte alla nya byggnader, det finns undantag.

Exempel på nya byggnader som är undantagna från kravet på klimatdeklaration:

 • byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov, vilket är avsett att användas i högst två år
 • byggnaden används för industri- eller verkstadsändamål
 • byggnaden inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter
 • byggnaden är avsedd för totalförsvaret och andra byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
 • byggnaden byggs av vissa statliga byggherrar (Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter Sverige AB och Trafikverket)
 • byggherren är privatperson och uppför byggnaden privat.

Det är vid tekniskt samråd som myndighetsnämnden tar ställning till om byggnaden omfattas av kravet och ska klimatdeklareras.

Industri- och verkstadsändamål

Vad byggnaden ska användas till är avgörande. Om en byggnad har fler ändamål än exempelvis industri avgör det huvudsakliga ändamålet i byggnaden om den ska deklareras. Om byggnaden till övervägande del ska användas till industri behövs ingen klimatdeklaration.

Byggherren ansvarar för att klimatdeklarationen görs och lämnas in till Boverket

Det är du som byggherre som ansvarar för att en deklaration upprättas och lämnas in till Boverket. Boverket ansvarar för tillsynen och innehållet i deklarationen.

Bevis om inlämnad klimatdeklaration inför slutbesked

Bevis om inlämnad klimatdeklaration skickar du till myndighetsnämnden inför beslut om slutbesked. Beviset vi efterfrågar från dig är Boverkets mottagningsbekräftelse vid inlämnad deklaration.

Läs mer om klimatdeklarationer och om vilka byggnader som ska ha en klimatdeklaration respektive vilka som är undantagna kravet på boverkets webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.56

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se