Pågående ärenden

Har du ett pågående ärende som du har frågor om ska du alltid kontakta din handläggare på bygg- och miljöenheten.

Vem är din handläggare och följ ditt ärende

Har du sökt via våra e-tjänster kan du se vem som är handläggare, kontakta din handläggare och följa ditt ärende.

Kontakta din handläggare

 • E-post: myndighet@lessebo.se

Du kan kontakta Lessebo kommuns växel om du behöver telefonnummer till din handläggare. Om du mejlar underlättar det om du skriver ärendets diarienummer i ämnesraden.

Skicka ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via e-post eller per post.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, myndighet- och planeringsenheten, Storgatan 78, 365 80 Lessebo
 • E-post: myndighet@lessebo.se
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.58

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se