Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall. All eldning och grillning sker på eget ansvar. Kom ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Olika brandrisker

En liten glöd kan lätt skapa en stor skogs- eller gräsbrand när det är torrt i naturen. Eldning och matlagning på grill eller över öppen eld medför alltid en risk och måste hanteras med stor försiktighet. Rökning och fordon är andra risker. Undvik därför att röka i skog och mark och kasta aldrig fimpar på marken. Undvik också att köra eller parkera fordon i naturen. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under din bil.

Elda trädgårdsavfall

Det är inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker. Lagen började gälla i Sverige den 1 januari 2024 och gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Syftet med lagändringen är att även kvistar och löv ska återvinnas som exempelvis biogas, eller komposteras för att bli ny näring som kan återföras till jorden.

Ansök om dispens

Dispens för eldning kan ges i sällsynta fall, till exempel vid eldningen som sker i samband med offentliga tillställningar. Ett exempel kan vara majbrasor på Valborgsmässoafton om eldningen görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön. Ansökan om dispens görs hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning via myndighet@lessebo.se.

Återvinn ditt trädgårdsavfall

Du återvinner kvistar och löv genom att lämna dem på en återvinningscentral och eller genom att beställa hämtning via SSAM. Du som bor i villa kan även beställa ett särskilt abonnemang av trädgårdskärlavfall för hämtning hemma vid tomten.

Elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till att du måste betala en avgift för tillsyn och dessutom kan dömas till böter eller fängelse. Under relaterad information finns länk till en sida om vad som gäller för eldning av avfall. Kontakta oss om du har frågor.

Grilla eller göra upp eld

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen. Kontrollera även att elden inte spridit sig ner i marken utan släck också på djupet. Glöd kan ligga kvar under ytan för att blossa upp långt efteråt.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Eldningsförbud

Vid långvarig torka och stor brandrisk kan länsstyrelsen utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Ditt eget ansvar

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 april 2024
Publicerad: 17 april 2024 kl. 16.01

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se